Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evolutie aantal werknemers en arbeidsvolume

Evolutie aantal werknemers en arbeidsvolume

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 staat de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling boven het precorona niveau. Ook de tewerkstelling in VTE stijgt vanaf eind 2021 tot net boven die van voor de crisis. In het derde kwartaal van 2023 bedraagt het aantal werknemers 2.481.000 en het aantal VTE 2.047.100.  

De COVID-19-crisis, de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen en de daarmee samenhangende economische krimp lieten zich uiteraard ook voelen op de arbeidsmarkt. Maar een scherpe daling van de loontrekkende tewerkstelling bleef in 2020 uit. Dat is onder andere te danken aan het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, waarbij de band tussen werknemer en werkgever behouden blijft maar er geen of slechts gedeeltelijke prestaties verricht worden.

Evolutie in (interactieve) grafiek

In het eerste kwartaal van 2021 bereikte de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling voor het eerst het precorona niveau met 2.423.114 werknemers. Ook in 2022 en 2023 nam het aantal gestaag toe tot 2481.000 werknemers in het derde kwartaal van 2023. Op jaarbasis - ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 - nam de loontrekkende tewerkstelling toe met 4.254 personen (+0,2%).

De evolutie van de tewerkstelling uitgedrukt in voltijdsequivalenten (VTE), die ook rekening houdt met het aantal gewerkte uren, verliep grilliger. Na een diepe duik van −9,9% in het tweede kwartaal van 2020, veerde het aantal werknemers in voltijdsequivalenten in het derde kwartaal stevig op met +9,8%. Ook hierna zal het aantal verder toenemen, maar de groei zal in 2023 wel vertragen. In het derde kwartaal van 2023 is er sprake van 2.047.100 voltijdsequivalenten. Dit is een toename op jaarbasis van 0,4%.

De data zijn afkomstig van: Steunpunt Werk(opent in nieuw venster).