Ondernemersvertrouwen

Na een forse terugval in het voorjaar 2020 bij het uitbreken van de COVID-pandemie nam het vertrouwen van de Vlaamse ondernemers continu toe tot 6,7 in juni 2021. Sindsdien is het vertrouwen opnieuw beginnen dalen. Tot december 2021 bleef het vertrouwen licht positief, maar daarna zakte het tot –8,7 in augustus 2022. Dat is een daling t.o.v. diezelfde maand in 2021, toen het vertrouwen op 2,0 stond.

Ondernemers- en consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van de consument volgt in grote lijnen dat van de ondernemer, maar de consument reageert feller op plotse gebeurtenissen in de maatschappij. Globaal genomen was hij in 2021 eerder optimistisch. In maart 2021 bereikte het consumentenvertrouwen opnieuw het niveau van voor de gezondheidscrisis. In juli en september 2021 piekte het vertrouwen van de Vlaamse consument zelfs en bedroeg de indicator 17.

Het consumentenvertrouwen neemt opnieuw af tot –22 in september 2022, waarna het opnieuw stijgt tot –7 in december 2022. Dit gebrek aan vertrouwen houdt verband met de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande hoge energie- en voedselprijzen. Volgens de gezondheidsenquête van Sciensano(opent in nieuw venster) van oktober 2022, zouden Vlamingen zich hier het meeste zorgen om maken.

De data zijn afkomstig van NBB (consumentenvertrouwen(opent in nieuw venster) en ondernemersvertrouwen(opent in nieuw venster)).