Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondernemers- en consumentenvertrouwen

Ondernemers- en consumentenvertrouwen

Nadat het vertrouwen van de consument zijn laagste punt bereikte in september 2022 (-22), neemt het de maanden nadien weer sterk toe. In december 2023 bedraagt het 4. Het ondernemersvertrouwen daalt vanaf juni 2021 bijna constant. Het bedraagt in augustus 2023 –14,8.  

Ondernemersvertrouwen

Na een forse terugval in het voorjaar 2020 bij het uitbreken van de COVID-pandemie nam het vertrouwen van de Vlaamse ondernemers continu toe tot 6,7 in juni 2021. Sindsdien is het vertrouwen opnieuw beginnen dalen. Tot december 2021 bleef het vertrouwen licht positief, maar daarna zakte het tot –15,6 in december 2022. Vanaf januari 2023 stijgt het licht naar -12,4 in april 2023. Dat is nog steeds een stuk lager in vergelijking met het cijfer voor ondernemersvertrouwen een jaar eerder (-1,6). Vanaf mei 2023 neemt het vertrouwen terug licht af. In augustus bedraagt het –14,8.

Ondernemers- en consumentenvertrouwen

Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van de consument volgt in grote lijnen dat van de ondernemer, maar de consument reageert feller op plotse gebeurtenissen in de maatschappij. Globaal genomen was hij in 2021 eerder optimistisch. In maart 2021 bereikte het consumentenvertrouwen opnieuw het niveau van voor de gezondheidscrisis. In juli en september 2021 piekte het vertrouwen van de Vlaamse consument zelfs en bedroeg de indicator 17.

Door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande hoge energie- en voedselprijzen neemt het consumentenvertrouwen echter opnieuw af. Volgens de gezondheidsenquête van Sciensano van oktober 2022, zouden Vlamingen zich om deze factoren het meeste zorgen maken. In september 2022 bedraagt het consumentenvertrouwen –22, waarna het vanaf februari opnieuw stijgt tot boven 0. In december 2023 bedraagt het 4.

De data zijn afkomstig van NBB (consumentenvertrouwen(opent in nieuw venster) en ondernemersvertrouwen(opent in nieuw venster)).