Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies VTC nr. 2020/001 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies VTC nr. 2020/001

Advies
Datum
14 januari 2020
Voorwerp van advies
Wetgeving
Thema
Onderwijs

Omschrijving

Richtlijnen van de Vlaamse Toezichtcommissie bij het gebruik van digitale middelen in het onderwijs zoals leerlingen, cursisten- en personeelsadministratie, leerlingvolgsystemen, pakketten voor financieel beheer, educatief lesmateriaal en elektronische leeromgevingen,...