Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/028 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/028

Advies
Datum
20 februari 2024
Voorwerp van advies
Besluit van de Vlaamse Regering, Wetgeving
Thema
Cultuur, jeugd en media

Omschrijving

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Programmadecreet van 22 december 2023 bij de begroting 2024 wat betreft de subsidies die toegekend worden uit de winst die afkomstig is van de Nationale Loterij en die aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend.

Trefwoorden: Subsidies; bewaartermijn;