Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handleiding tool VTC risicocriteria Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Handleiding tool VTC risicocriteria

Beslissing

Omschrijving

Deze handleiding beschrijft het praktisch stappenplan voor een beoordeling van het effect van verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Aan de hand van deze tool kan een verwerkingsverantwoordelijke beoordelen wat het effect is van een verwerking op risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Deze tool helpt bovendien in de verantwoording dat genomen maatregelen volstaan om het risico op nadelige effecten te beperken.