Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lijst VTC criteria GEB/DPIA Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Lijst VTC criteria GEB/DPIA

Richtlijn
Datum
13 mei 2020
Voorwerp van advies
DPIA/GEB
Thema
Digitalisering

Omschrijving

Beslissing van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. O/2020/01 van 14 januari 2020 betreffende de aanname van de lijst met verwerkingen waarvoor een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient te worden uitgevoerd conform artikel 35.4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door Vlaamse bestuursinstanties.

Deze beslissing trad in werking op 15 mei 2020.

De DPIA lijst is niet louter een advies maar een dwingende tekst.