Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toekenning lijstnummers Kandidaatstelling

Toekenning lijstnummers

De kandidatenlijsten krijgen hun volgnummers toegekend bij loting. Er is een onderscheid tussen beschermde lijstnamen (de lijstnamen van politieke partijen) en niet-beschermde lijstnamen (de overige lijsten).​​​​

Volgnummers beschermde lijstnamen

De Vlaamse Regering kent onmiddellijk na de indiening van een voorstel tot bescherming van de lijstnaam op 3 september 2024 bij loting een gemeenschappelijk volgnummer toe aan de beschermde lijstnaam.

De beschermde lijstnamen en de gemeenschappelijke volgnummers worden binnen 4 dagen in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Lijstnamen die beginnen met een beschermde lijstnaam kunnen het gemeenschappelijk volgnummer van die partij gebruiken op voorwaarde dat ze een getuigschrift voorleggen van de nationale voorzitter van de politieke formatie of van de persoon die door hem gemandateerd is.

Volgnummers overige lijsten gemeenteraadsverkiezingen

Na de afsluiting van de kandidatenlijsten houdt de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een afzonderlijke loting voor de toekenning van volgnummers aan de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer op gewestelijk vlak hebben gekregen.

De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting door de Vlaamse Regering. Eerst wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.

Volgnummers overige lijsten provincieraadsverkiezingen

De kandidaten van de lijsten die werden ingediend bij de provinciedistrictshoofdbureaus die buiten de provinciehoofdplaats gevestigd zijn, mogen op de voordrachtsakte aanduiden dat ze hetzelfde volgnummer wensen als zal worden toegekend aan 1 van de lijsten die in de provinciehoofdplaats werden ingediend.

De voorzitter die dit verzoek ontvangt, zendt onmiddellijk een exemplaar van de voordrachtsakte naar de voorzitter van het provinciaal hoofdbureau. De lijsttrekker van de in de hoofdplaats voorgedragen lijsten of de kandidaat die hij daartoe gemandateerd heeft, mag ter plaatse tot uiterlijk woensdag 18 september 2024 om 16 uur (de 25ste dag voor de stemming) inzage nemen van de verzoekschriften. De lijsttrekker of de kandidaat verklaart zich al dan niet schriftelijk akkoord met het gebruik van hetzelfde volgnummer.

Nadat de kandidatenlijsten definitief zijn afgesloten, houdt de voorzitter van het provinciaal hoofdbureau een afzonderlijke loting om de volgnummers toe te kennen aan de lijsten:

  • die geen gemeenschappelijk volgnummer op gewestelijk vlak hebben gekregen
  • die een akkoord hebben gekregen om hetzelfde volgnummer te krijgen als zal worden toegekend aan een van de lijsten, ingediend in de provinciehoofdplaats.

De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting door de Vlaamse Regering. Eerst wordt een volgnummer toegekend aan de volledige lijsten, vervolgens aan de onvolledige lijsten.

Onmiddellijk daarna houdt de voorzitter van het provinciaal hoofdbureau voor elk provinciedistrict een afzonderlijke loting om voor de provincieraadsverkiezing een volgnummer toe te kennen aan de lijsten die geen gemeenschappelijk volgnummer hebben gekregen op gewestelijk vlak of op provinciaal vlak.

De nummers die bij deze loting worden toegekend, beginnen bij het nummer dat onmiddellijk volgt op het laatste nummer dat werd toegekend bij de loting voor de gemeenschappelijke volgnummers op provinciaal vlak.

De voorzitter deelt onmiddellijk het resultaat van de lotingen via het snelste kanaal mee aan de voorzitters van de andere provinciedistrictshoofdbureaus van de provincie.