Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling in de erfbelasting voor grond gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

Vrijstelling in de erfbelasting voor grond gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

De waarde van onbebouwde onroerende goederen die in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)(opent in nieuw venster) liggen wordt vrijgesteld van de erfbelasting. 

Voor overlijdens vanaf 09/06/2018 bestaat er een nieuwe vrijstelling voor natuurgoederen. De vrijstelling voor VEN-goederen blijft echter bestaan gedurende een overgangsperiode van twee jaar (dus tot en met 08/06/2020). Tijdens deze overgangsperiode kunnen de erfopvolgers kiezen tussen beide vrijstellingen.

Voorwaarden

Procedure

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, verzoekt u in de aangifte van de nalatenschap duidelijk om de vrijstelling.

Deze vrijstelling geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgesteld plan zoals voorzien in het bosdecreet.

Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vermindering te genieten.
Uittreksel van de aangifte van nalatenschap, in te vullen om van deze vrijstelling te genieten.