Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het onroerend goed moet gebruikt zijn voor een kleinhandelsactiviteit;
  • het onroerend goed ligt in een winkelarm gebied;
  • het onroerend goed wordt verbouwd tot een of meerdere woningen;
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning); als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat de verbouwingswerken niet vergunningsplichtig zijn;
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn.

Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure

U kunt de vrijstelling aanvragen:

  • Op voorhand via het aanvraagformulier (opent in nieuw venster)
  • Via een bewaar als u al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen.  U gebruikt hiervoor ook het aanvraagformulier.

U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. De bewijsstukken staan vermeld op het aanvraagformulier.

U verstuurt het aanvraagformulier:

Bedrag

Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Uitzonderingen

Vrije beroepen (geneesheer, advocaat, notaris,...) komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

Veelgestelde vragen