Voorwaarden

De vrijstelling wordt toegekend als het totaal van alle bestemmingswijzigingen die aanleiding geven tot planbatenheffing op dat perceel aan een van volgende voorwaarden voldoet:

  • het gaat in totaal over minder dan 25% van het perceel
  • het gaat in totaal over minder dan 200 m²

De vrijstelling wordt altijd beoordeeld op basis van de kadastrale oppervlakte.

Procedure

Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend. Dit betekent dat u in principe geen aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst zult ontvangen.

Meer informatie

  • Bevoegde instantie Vlaamse Belastingdienst