Wat is een brownfieldproject?

Verlaten bedrijfsgrond
© Afbeelding van Steven Goddard via Pixabay (gratis download)

Een brownfieldproject is een project dat tot doel heeft verwaarloosde of vervuilde bedrijfsgronden opnieuw in het economisch circuit te brengen, door middel van een reeks begeleidende maatregelen.

Voorwaarden

Voor de realisatie van een brownfieldproject wordt een brownfieldconvenant ((opent in nieuw venster)) afgesloten tussen alle betrokken partijen en instanties en de Vlaamse overheid. Het convenant bevat bijvoorbeeld afspraken over de uit te voeren werken en het tijdsschema voor het realiseren van het project.

Bij de akte moet een attest gevoegd worden waaruit blijkt dat de aankoop van het onroerend goed kadert in de realisatie van een brownfieldproject. In het attest wordt verwezen naar het dossiernummer Brownfieldconvenanten dat door het Agentschap Innoveren en Ondernemen is toegekend.

Sancties

De vrijstelling wordt voorwaardelijk toegekend. Ze wordt ingetrokken als er uiteindelijk geen brownfieldconvenant wordt gesloten, als het brownfieldproject niet tijdig wordt opgestart of als het project niet wordt gerealiseerd volgens de voorwaarden van het convenant.

Als de vrijstelling wordt ingetrokken, is alleen de registratiebelasting verschuldigd. Er is geen belastingverhoging.