Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties, jeugdverblijven en hostels

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties, jeugdverblijven en hostels

Jeugdwerkorganisaties, jeugdverblijvan en hostels zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van onroerende voorheffing. Als ze tijdig geregistreerd worden, wordt de vrijstelling automatisch toegekend. Anders kan het via een bezwaar.

Voorwaarden

Volgende onroerende goederen kunnen vrijgesteld worden van onroerende voorheffing:

 • de jeugdlokalen en -terreinen die gebruikt worden door:
  • landelijk georganiseerde en gesubsidieerde jeugdverenigingen en hun lokale afdelingen (decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid);
  • lokale jeugdwerkinitiatieven waarvan het gemeentebestuur bevestigt dat ze jeugdwerk verrichten (zoals bedoeld in artikel 9, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet.
 • jeugdverblijven, als ze voldoen aan volgende voorwaarden:
  • ze liggen in het Vlaamse Gewest;
  • ze worden gebruikt als toeristisch verblijf;
  • het jeugdverblijf is als dusdanig aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. In een jeugdverblijf moeten per kalenderjaar minstens 70% van het aantal overnachtingen gebeuren door georganiseerde jeugdgroepen. Hieronder vallen georganiseerde groepen van personen tot en met 30 jaar die onder toezicht staan van een of meer begeleiders en verblijven in het kader van jeugdwerk, onderwijs, cultuur, sport of jeugdhulpverlening.
 • hostels, als ze voldoen aan volgende voorwaarden:
  • ze liggen in het Vlaamse Gewest
  • ze worden gebruikt als toeristisch verblijf
  • het hostel is als dusdanig aangemeld bij Toerisme Vlaanderen en realiseert jaarlijks minstens 70% overnachtingen voor kinderen en jongeren tot en met dertig jaar.

Procedure voor jeugdlokalen en -terreinen

Automatisch bij juiste registratie

Via bezwaar bij geen juiste registratie

Als u toch een aanslagbiljet krijgt en u meent dat u in aanmerking komt voor vrijstelling, dan moet u zeker tijdig een bezwaar indienen.

Procedure voor jeugdverblijven en hostels

Automatisch bij juiste registratie

 • De vrijstelling wordt automatisch toegekend als alle noodzakelijke gegevens tijdig en juist geregistreerd zijn. Voor de registratie werkt de Vlaamse Belastingdienst samen met Toerisme Vlaanderen. Jeugdverblijven en hostels die voldoen aan de voorwaarden worden door Toerisme Vlaanderen jaarlijks opgelijst en bezorgd aan de Vlaamse Belastingdienst.
 • Om te controleren of het jeugdverblijf of het hostel voldoet aan de vermelde overnachtingsvoorwaarden, is het verplicht om maandelijks overnachtingscijfers bij te houden en in te geven in het digitaal platform Kampas(opent in nieuw venster). Het gebruik van dit platform wordt uitgelegd in de handleiding statistiekenmodule(PDF bestand opent in nieuw venster).

Via bezwaar bij geen juiste registratie

Als u toch een aanslagbiljet krijgt en u meent dat u in aanmerking komt voor vrijstelling, dan moet u zeker tijdig een bezwaar indienen.