Wanneer?

De schenkbelasting is verschuldigd;

  • als u de eigendom van een onroerend goed overdraagt, zoals wanneer u een woning schenkt.
  • als u de schenking van roerende goederen, zoals de schenking van een som geld, registreert.

In welk gewest?

De Vlaamse belastingdienst is enkel bevoegd voor de schenkbelasting die gelokaliseerd is in het Vlaams Gewest.

Om te bepalen in welk gewest er schenkbelasting moet betaald worden, wordt een onderscheid gemaakt naargelang het feit of de schenker, op het ogenblik van de schenking, de hoedanigheid heeft van rijksinwoner of van niet-rijksinwoner.

Als de schenker een rijksinwoner is:

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in Belgiƫ.

Als de schenker geen rijksinwoner is:

  • schenking van een onroerend goed:

de Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als de schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt

  • schenking van een roerend goed
    • aan een rijksinwoner die, tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd. Als de begiftigde een rechtspersoon is, moet deze rechtspersoon tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan zijn zetel van werkelijke leiding het langst in het Vlaams Gewest gehad hebben.
    • aan een niet-rijksinwoner, en als het kantoor waar de akte of het geschrift ter registratie wordt aangeboden, in het Vlaamse Gewest ligt.