Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wanneer en waar is het verkooprecht verschuldigd?

Wanneer en waar is het verkooprecht verschuldigd?

Als u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt, dan betaalt u hierop het verkooprecht (registratiebelasting).

De overdracht

Het verkooprecht is verschuldigd als u de eigendom van een onroerend goed overdraagt. Meestal gebeurt dit door de verkoop van het onroerend goed, maar er zijn ook andere overdrachten waarop het verkooprecht verschuldigd is, zoals bij een ruil van onroerende goederen.

In welk gewest?

De Vlaamse belastingdienst is enkel bevoegd voor de registratiebelasting die gelokaliseerd is in het Vlaams Gewest.

Het verkooprecht is verschuldigd in het Gewest waar het verkochte goed is gelegen.

  • Als in één en dezelfde akte verschillende goederen worden verkocht die in verschillende Gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest van de ligging van elk van de goederen.
  • In het geval van een ruil van twee onroerende goederen, die in verschillende gewesten zijn gelegen, is het verkooprecht gelokaliseerd in het Gewest waar het goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is.