Steun

Voor een kwalitatieve WKK-installatie (warmte-krachtkoppeling) kunt u steun krijgen van de Vlaamse overheid. In welk steunsysteem de installatie valt, hangt af van de startdatum van de warmte-krachtinstallatie:

Een WKK-installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd is na 1 januari 2018, komt niet meer in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.

Certificaten aanvragen

Op Energiesparen.be vindt u de voorwaarden ((opent in nieuw venster)) en het online aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)).

Berekening van het aantal toe te kennen certificaten

U krijgt een aantal certificaten op basis van de warmte-krachtbesparing, niet voor de geproduceerde elektriciteit.

Op energiesparen.be (de website van het Vlaams Energieagentschap), vindt u meer informatie over de berekening van het aantal toe te kennen certificaten ((opent in nieuw venster)).

Verkoop van certificaten

Warmte-krachtcertificaten bestaan enkel in elektronische vorm en worden uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via de online certificatendatabank.

Voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is de minimumwaarde 31 euro per warmte-krachtcertificaat. Die minimumwaarde is gegarandeerd voor de periode van 10 jaar vanaf de datum van indienstname.

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over:

Prosumententarief

Alle afnemers moeten een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert.

Daarom werd een tarief voor prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) gelanceerd. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen.