In welk steunsysteem uw installatie valt, hangt af van de startdatum van de warmte-krachtinstallatie:

  • na 1 januari 2018: premie voor micro-WKK met een vermogen kleiner dan 10 kW
  • vóór 1 januari 2018: warmte-krachtcertificaten.

Een WKK-installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd is na 1 januari 2018, komt niet meer in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten.

Premie voor micro-wkk (vanaf 2018)

Is de startdatum van de warmte-krachtinstallatie na 1 januari 2018? Dan kunt u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, in aanmerking komen voor een premie voor micro-WKK met een vermogen kleiner dan 10 kW. ((opent in nieuw venster))

Warmte-krachtcertificaten

Voor installaties met startdatum vóór 2018, zijn er warmte-krachtcertificaten.

Certificaten aanvragen

Op Energiesparen.be vindt u de voorwaarden ((opent in nieuw venster)) en het online aanvraagformulier ((opent in nieuw venster)).

Berekening van het aantal toe te kennen certificaten

Verkoop van certificaten

  • U kunt uw warmte-krachtcertificaten verkopen aan een energieleverancier of de netbeheerder.
  • Warmte-krachtcertificaten bestaan enkel in elektronische vorm en worden uitgereikt, verhandeld en ingeleverd via de online certificatendatabank.

Voor installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013 is de minimumwaarde 31 euro per warmte-krachtcertificaat. Die minimumwaarde is gegarandeerd voor de periode van 10 jaar vanaf de datum van indienstname.

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over:

Prosumententarief

Alle afnemers moeten een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Daarom werd een tarief voor prosumenten (consumenten die zelf hun stroom opwekken) gelanceerd. Elke netgebruiker van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties, telkens kleiner dan of gelijk aan 10 kW en met terugdraaiende teller, moet dit nettarief betalen.

Het prosumententarief valt vanaf 2021 automatisch weg onmiddellijk na de installatie van de digitale meter. Voor eigenaars die al digitale meter hebben, valt het prosumententarief weg op het moment dat het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurde op 1 maart 2021. Zij betalen vanaf dan een vergoeding op basis van gebruik van het net (capaciteitstarief).