Man wijst naar gasmeter.
© Joris Casaer

Onderstaande procedure zorgt ervoor dat voor energiecontracten op privé-naam voor een eerste woning:

  • uw elektriciteit en gas voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk worden afgesloten
  • u nog verschillende kansen krijgt om uw betalingsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld met een afbetalingsplan of een budgetmeter.

Naast contracten op privé-naam bestaan er nog andere soorten energiecontracten.

1. Schulden bij uw energieleverancier

Als u de facturen van uw energieleverancier niet betaalt, zal uw energieleverancier u herinneringsbrieven sturen. U moet dan zo snel mogelijk

  • uw facturen betalen
  • of aan uw leverancier laten weten hoe u de schulden zult afbetalen. Dat kan door een afbetalingsplan af te spreken met de energieleverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar.

Als dat geen oplossing oplevert, zal de energieleverancier het contract opzeggen met een opzegbrief. U moet dan zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe energieleverancier.

2. Energielevering door uw netbeheerder

Vindt u geen energieleverancier die een contract met u wil afsluiten? Dan krijgt u elektriciteit en gas van uw netbeheerder. Die netbeheerder zal u ook facturen sturen voor de verbruikte energie. Als u die facturen niet betaalt, zult u eerst herinneringsbrieven krijgen.

  • Betaal zo snel mogelijk uw facturen
  • of spreek een afbetalingsplan af met de netbeheerder, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar.

Het beste is om uw schulden aan de netbeheerder zo snel mogelijk te betalen en terug over te schakelen naar een commerciële energieleverancier. De tarieven van de netbeheerder zijn immers duurder. Zolang u schulden bij de netbeheerder hebt, kunt u niet overschakelen naar een energieleverancier.

Als u geen afbetalingsplan opstelt, komt de netbeheerder in uw woning een budgetmeter plaatsen.

3. Minimale levering van elektriciteit en aardgas

De budgetmeter voor elektriciteit zorgt altijd voor een minimale levering aan elektriciteit, zelfs wanneer er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.

Voor aardgas zo'n minimale levering niet mogelijk. Van 1 december tot 1 maart kunt u in sommige gemeenten wel een tegemoetkoming krijgen van het OCMW om uw budgetmeterkaart op te laden.

4. Afsluiten van elektriciteit en aardgas door uw netbeheerder

In bepaalde gevallen kan uw netbeheerder elektriciteit en aardgas helemaal afsluiten. Soms mag hij dat zelf beslissen, bijvoorbeeld als er gevaar is. Maar meestal moet de netbeheerder daarvoor eerst toestemming vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) in de gemeente. Het OCMW neemt altijd eerst met u contact op om te zien hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Publicaties