Maatregelen van de federale regering naar aanleiding van de hoge energiefactuur

De federale regering heeft de volgende maatregelen genomen naar aanleiding van de hoge energiefactuur.

 • Verlenging van het tijdelijk recht op sociaal tarief (voor gas en/of elektriciteit) voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen.
 • Tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit en gas.
 • ‘Verwarmingspremie’ van 100 euro per aansluiting en ‘Stookoliecheque’ van 200 euro per adres.

Meer info: Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen

Procedure bij wanbetaling

Man wijst naar gasmeter.
© Joris Casaer

Onderstaande procedure geldt voor energiecontracten op privénaam, die betrekking hebben op de woning waar u gedomicilieerd bent. Ze zorgt ervoor dat:

 • uw elektriciteit en gas voor huishoudelijk gebruik niet onmiddellijk worden afgesloten
 • u nog verschillende kansen krijgt om uw betalingsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld met een afbetalingsplan of een budgetmeter.

Naast contracten op privé-naam bestaan er nog andere soorten energiecontracten.

1. Schulden bij uw energieleverancier

Voor elektriciteit en aardgas ontvangt u maandelijks een factuur. U heeft 15 dagen om deze te betalen. Na deze betalingstermijn stuurt uw leverancier u een betalingsherinnering. De kosten voor deze betalingsherinnering worden aangerekend, tenzij u beschermd afnemer ((opent in nieuw venster)) bent.

Na het ontvangen van een betalingsherinnering moet u zo snel mogelijk:

 • uw factuur betalen
 • of aan uw leverancier laten weten hoe u de schulden zult afbetalen. Dat kan door een afbetalingsplan af te spreken met de energieleverancier, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar.

Als u dit niet binnen de 15 dagen doet, stuurt uw energieleverancier u een ingebrekestelling. Ook die wordt aangerekend, tenzij voor beschermde afnemers.

U heeft opnieuw de optie om uw factuur te betalen of een afbetalingsplan af te spreken. Opgelet! U ontvangt op dat moment ook al een nieuwe factuur voor de voorbije maand.

Uw leverancier mag uw leveringscontract opzeggen wanneer u:

 • Niet binnen de 15 dagen reageert op de ingebrekestelling.
 • Een afbetalingsplan afsprak, maar dit niet nakwam.

Wanneer uw contract opgezegd wordt, ontvangt u een opzegbrief. Hierin staat de opzegtermijn. Deze bedraagt wettelijk 60 dagen. Ook dit verbruik moet betaald worden!

U gaat best zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe energieleverancier. De V-test ((opent in nieuw venster)) kan u hierbij helpen. Ten laatste een week voor het einde van de opzegtermijn moet u een contract met een nieuwe leverancier afgesloten hebben. Doet u dit niet, dan wordt u na het einde van de opzegtermijn beleverd door de netbeheerder. Opgelet! Het tarief bij de netbeheerder is bijna altijd het duurste tarief op de markt.

Na het einde van uw contract bij uw leverancier ontvangt u een eindafrekening. Die moet u samen met de openstaande schuld zo snel mogelijk betalen. Indien u dit niet doet, zal uw leverancier de schuld in veel gevallen doorsturen naar een incassobureau.

2. Energielevering door uw netbeheerder

Als u binnen de opzegtermijn geen nieuwe leverancier vindt, wordt de netbeheerder Fluvius uw leverancier. Het tarief bij de netbeheerder is bijna altijd het duurste tarief op de markt, tenzij u recht heeft op sociaal tarief.

Ook de netbeheerder stuurt u maandelijks een factuur. Na 15 dagen ontvangt u een betalingsherinnering. De kosten voor deze betalingsherinnering worden aangerekend, tenzij u beschermd afnemer ((opent in nieuw venster)) bent.

Na het ontvangen van een betalingsherinnering moet u zo snel mogelijk:

 • uw factuur betalen.
 • of een afbetalingsplan afspreken met de netbeheerder, het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar.

U kan steeds terugkeren naar een voordeligere commerciële leverancier. U mag echter geen openstaande facturen van meer dan 15 dagen oud hebben bij de netbeheerder. De netbeheerder controleert dit 5 dagen voor uw nieuw contract ingaat. Zolang er nog onbetaalde facturen zijn, mag u niet overstappen.

15 dagen na de betalingsherinnering ontvangt u een ingebrekestelling. Ook die wordt aangerekend, tenzij voor beschermde afnemers. Als u niet reageert op de ingebrekestelling of uw afbetalingsplan met de netbeheerder niet nakomt, schakelt u over naar het voorafbetalingssysteem Prepaid bij de netbeheerder.

3. Wat als u niet kunt opladen?

Als u Prepaid heeft en niet oplaadt, zakt uw krediet onder nul. Op dat moment activeert het noodkrediet. Dit bedraagt 50 euro voor elektriciteit en 70 euro voor aardgas. Het noodkrediet is niet gratis. U betaalt dit terug met uw eerstvolgende opladingen.

Wanneer ook het noodkrediet op is, schakelt u over op een minimale levering voor energie:

 • Voor elektriciteit gebeurt dit automatisch. Uw vermogen wordt begrensd tot 10 ampère. U kan hiermee maar enkele elektrische toestellen tegelijk gebruiken. Ook dit verbruik betaalt u terug met uw eerstvolgende opladingen.
 • Voor aardgas is een minimale levering enkel mogelijk tussen 1 december en 1 maart. U moet dit zelf aanvragen bij het OCMW.

4. Afsluiten van elektriciteit en aardgas door uw netbeheerder

In volgende gevallen kan de netbeheerder u afsluiten van de energietoevoer:

 • als u het verbruik van de minimale levering elektriciteit aan 10 ampère niet betaalt.
 • als u geen budgetmeter hebt en uw rekeningen bij de netbeheerder niet betaalt.
 • als u geen afbetalingsplan met de netbeheerder wilt afsluiten of dit niet nakomt.
 • als u de normale toegang weigert tot de plaats waar de elektriciteits- of gasmeter staat opgesteld.
 • als u verhuist en geen contract met een nieuwe leverancier afsluit.

De netbeheerder moet hiervoor altijd toestemming vragen bij de Lokale Adviescommissie (LAC).
Tussen 1 december en 1 maart is er een verbod op afsluiting.

In uitzonderlijke gevallen kan de netbeheerder u afsluiten zonder toestemming van de LAC:

 • bij een onveilige situatie.
 • bij een leegstaande woning.
 • bij fraude door de klant.