Datum
9 november 2022
Tijdstip
14:30 tot 16:00
Locatie

Online via video

Inschrijven voor
07 november 2022
Dit evenement is afgelopen.

Tijdens dit webinar gaf het Expertisecentrum innovatieve leerwegen van het Departement Werk en Sociale Economie een toelichting over de overheidsopdracht van het Levenslang Leren dashboard.

Omschrijving

Het Partnerschap Levenslang Leren identificeerde de ontwikkeling van een dashboard als actie in hun actieplan levenslang leren: Koers zetten naar een lerend Vlaanderen.

De doelstelling van de opdracht is de verdere uitwerking van een breed Levenslang Leren dashboard. Het is de ambitie om verschillende indicatoren toe te voegen aan het Levenslang Leren dashboard om de evoluties in leercultuur te kunnen monitoren, in lijn met de strategie van het Partnerschap Levenslang Leren. Het dashboard toont zowel het individu, de organisatie, het aanbod als de samenleving als geheel.

Als resultaat van de opdracht verwachten we een routeplan met per indicator tussentijdse streefcijfers, en met specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen en voor de drempels die ervaren worden.

Evenement georganiseerd door Departement Werk en Sociale Economie
Beleid en regelgeving