De deontologische code ((opent in nieuw venster)) van de Vlaamse overheid bundelt gedragsregels en richtlijnen voor personeelsleden van de Vlaamse overheid om integer te werken. Die code bevat 5 basisprincipes van integriteit:

  • objectiviteit
  • zorgvuldig beheer van middelen
  • spreekrecht en spreekplicht
  • klantgerichtheid
  • loyaliteit en samenwerken.