Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepskaart - Prijs en geldigheid

Beroepskaart - Prijs en geldigheid

Aan uw beroepskaart zijn kosten verbonden: zowel voor de eerste aanvraag als voor de hernieuwing en wijziging ervan. Daarnaast is de geldigheidsduur van uw beroepskaart beperkt.

Kostprijs

Voor de aanvraag van uw beroepskaart betaalt u 140 euro. Op welke manier u dit bedrag betaalt, hangt af van welke aanvraag u indient:

Na de goedkeuring van uw aanvraag betaalt u de zogenaamde ‘rechten’ voor de periode dat de beroepskaart geldig is. Dit is 90 euro per jaar. Voorbeeld: voor een beroepskaart die 2 jaar geldig is, betaalt u 180 euro. Nadat uw betaling ontvangen werd, stellen we uw beroepskaart ter beschikking; nu nog op papier, in de toekomst kunt u uw beroepskaart raadplegen en downloaden via het WSE-loket.

Belangrijk: gaat het om een wijziging van uw beroepskaart? Dan hoeft u enkel de aanvraagkost te betalen en zal na goedkeuring de gewijzigde beroepskaart gratis ter beschikking worden gesteld; nu nog op papier, in de toekomst te raadplegen en downloaden via het WSE-loket.

Geldigheidsduur

De categorie van activiteiten die u uitvoert, bepaalt de geldigheidsduur van uw beroepskaart:

  • zelfstandige beroepsactiviteit met een economische meerwaarde: gebruikelijke geldigheidsduur van 2 jaar
  • zelfstandige beroepsactiviteit met een innovatieve meerwaarde: gebruikelijke geldigheidsduur van 3 jaar
  • zelfstandige beroepsactiviteit met sportieve, culturele of artistieke meerwaarde: de geldigheidsduur staat in verhouding tot de duur van de activiteit die u in het Vlaamse Gewest wilt uitvoeren, maar is beperkt tot een maximale geldigheidsduur van 3 jaar..

Het maakt daarbij niet uit of die beroepsactiviteiten verlopen via een eenmanszaak, vennootschap of maatschap.

Beroepskaart hernieuwen

U moet de hernieuwing van uw beroepskaart aanvragen ten laatste 60 dagen vóór de vervaldatum van de kaart. Indien uw te hernieuwen beroepskaart werd aangevraagd vóór 1 januari 2022 moet u ten laatste 90 dagen vóór de vervaldatum van uw kaart de hernieuwing aanvragen.

Belangrijk: indien u de hernieuwingsaanvraag niet tijdig indient, loopt u het gevaar dat uw verblijfsvergunning vervalt. Dan kunt u geen hernieuwing aanvragen, u kunt wel opnieuw een eerste aanvraag indienen.