Privésector

De loonbarema's zijn de minimale loonvoorwaarden die gelden in een bepaalde sector. Die barema's worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).

Werknemers uit de privésector vinden op de website werk.belgie.be ((opent in nieuw venster)) de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) terug van hun paritair comité (PC). Voor elke sector vindt u er de niet-geïndexeerde loonbarema's terug. Het nummer van uw paritair comité en uw functieclassificatie vindt u terug op uw loonfiche of kunt u opvragen bij de personeelsdienst.

Voor de geïndexeerde bedragen neemt u contact op met de dienst Loonbarema's van de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Vlaamse ambtenaren

Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen het best contact opnemen met het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).