Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een opleiding laten registreren in de opleidingsdatabank

Een opleiding laten registreren in de opleidingsdatabank

Wilt u graag dat uw opleiding recht geeft op VOV? Kijk dan na of ze voldoet aan de voorwaarden en meld ze aan ter registratie in de opleidingsdatabank. Dien de aanvraag minstens drie maanden voor de start van de opleiding in via het WSE-loket. Zo heeft u het meeste kans dat uw opleiding vanaf de eerste dag van de opleiding recht geeft op VOV.

De opleiding aanmelden ter registratie

Lees in de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) een gedetailleerde uitleg over het aanmelden van een opleiding ter registratie in de opleidingsdatabank.

 • Stap 1

  Een opleiding kan enkel geregistreerd worden in de opleidingsdatabank als ze voldoet aan de voorwaarden.

 • Stap 2

  Ga naar het WSE-loket(opent in nieuw venster) en meld u aan met één van de digitale sleutels. Meer info over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe en waarvoor) vindt u hier.

 • Stap 3

  Klik dus niet op uw persoonlijke naam.

  Ziet u enkel uw persoonlijke naam staan en geen school of organisatie?
  Wend u dan tot uw lokale beheerder (= de wettelijk vertegenwoordiger van uw organisatie, bv. de directeur, de gedelegeerd bestuurder…).

  Weet u niet wie uw lokale beheerder is? Contacteer het nummer 1700 en vraag naar iemand van het team ‘gebruikersbeheer’.

  De lokale beheerder kan via gebruikersbeheer(opent in nieuw venster):

  • u als gebruiker toevoegen aan de organisatie en
  • u het juiste recht toekennen om opleidingen te registreren in de opleidingsdatabank (= DWSE organisatieverantwoordelijke met context ‘opleidingsdatabank’).

  Voor uw lokale beheerder is er meer uitleg over gebruikersbeheer (gebruikers toevoegen, rechten toekennen)(opent in nieuw venster).

 • Stap 4

  Als u ingelogd bent voor de gewenste organisatie, komt u terecht op de homepagina van het WSE-loket(opent in nieuw venster). Hier klikt u in het menu bovenaan op ‘Start nieuwe aanvraag’. Klik daarna op ‘Opleidingsdatabank’.

  • Is deze titel licht grijs en kan u die niet open klikken? Dan heeft u nog niet de juiste rechten om een opleiding te kunnen registreren. Vraag aan uw lokale beheerder om u het recht ‘DWSE organisatieverantwoordelijk, met context opleidingsdatabank’ te geven. Van zodra uw lokale beheerder het recht toekent, ontvangt u hiervan een e-mail. Meld u dan opnieuw aan in het WSE-loket en volg onderstaande instructies.
  • Is deze titel goed zichtbaar en kan u deze aanklikken? Dan heeft u de juiste rechten om een opleiding te kunnen registreren.
   • Klik op ‘opleidingsdatabank’ om een opleiding aan te melden ter registratie in de opleidingsdatabank.
   • Doorloop alle stappen en klik op ‘Bevestigen’
   • U krijgt een ontvangstbevestiging
   • Ondervindt u moeilijkheden bij het doorlopen van de stappen voor het registreren van de opleiding? Neem contact op via opleidingsdatabank@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
  • Meer info over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe en waarvoor) vindt u hier.

Beoordeling door VOC of PC

Nadat u uw opleiding heeft aangemeld via het WSE-loket, zal de bevoegde instantie (de Vlaamse opleidingscommissie of het paritair comité) uw opleiding beoordelen aan de hand van de criteria van arbeidsmarktgerichtheid. U krijgt via mail feedback over de beslissing.

Als uw opleiding wordt goedgekeurd, wordt ze geregistreerd in de opleidingsdatabank. Ze blijft geregistreerd totdat u de registratie stopzet of totdat u van het departement bericht krijgt dat de opleiding niet meer voldoet aan de beoordelingscriteria.

Als uw opleiding wordt geweigerd, kunt u in de beslissingsmail de reden hiervan lezen. Bij weigering is het mogelijk om beroep in te dienen.

Beroep indienen bij weigering

Als uw opleiding niet geregistreerd wordt in de opleidingsdatabank door een negatieve beslissing van de VOC (Vlaamse opleidingscommissie) of het paritair comité, dan kunt u beroep aantekenen bij de beroeps- en evaluatiecommissie (BEC). De BEC is samengesteld uit 5 onafhankelijke deskundigen.

Binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing dient u uw beroep in. U motiveert dit in een document dat u stuurt naar beroepscommissie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Vermeld daarbij het dossiernummer van de beslissing.

De BEC onderzoekt uw vraag en hoort zowel u als de dienst voor ze een beslissing neemt. Uiterlijk 60 dagen nadat ze het beroep ontving neemt de BEC haar beslissing.

Contacteer beroepscommissie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) als u meer informatie wilt over het indienen van een beroep.

Jaarlijkse screening

Alle opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank worden jaarlijks gescreend op basis van een vastgelegd beoordelingssysteem(PDF bestand opent in nieuw venster).

Als de opleiding een positieve beoordeling krijgt, wordt de registratie met een jaar verlengd.

Bij een negatieve beoordeling houdt het departement u hiervan op de hoogte. De opleiding wordt uit de opleidingsdatabank verwijderd op 31 december van het jaar nadat u de negatieve beoordeling ontvangt. In tussentijd kunt u de opleiding bijsturen op basis van de beoordelingscriteria en ze vervolgens opnieuw aanmelden ter registratie via het WSE-loket(opent in nieuw venster).

Video - Hoe meldt u een opleiding aan?

Video met en zonder ondertitels (door op het tandwieltje rechts onderaan in het filmpje met ondertitels te klikken, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen).

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden