Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams opleidingsverlof – Voorwaarden van de opleiding

Vlaams opleidingsverlof – Voorwaarden van de opleiding

Wilt u een opleiding laten registreren in de opleidingsdatabank voor Vlaams opleidingsincentives? Dien dan ten laatste 3 maanden voor de startdatum van de opleiding een aanmelding ter registratie in.
Lees hier aan welke voorwaarden de opleiding moet voldoen:

De opleiding wordt gegeven door een dienstverlener met een kwaliteitsregistratie WSE. Uw opleiding kan dus pas recht geven op VOV als u als opleidingsverstrekker een kwaliteitsregistratie WSE hebt.

Hou er rekening mee dat het aanvragen van de kwaliteitsregistratie een maximale verwerkingstermijn van 40 kalenderdagen heeft.

De opleidingsverstrekker hoeft niet in het Vlaams Gewest gevestigd te zijn.

Met vragen over de kwaliteitsregistratie kunt u zich richten tot kwaliteitsregistratie.wse@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De opleiding moet bestaan uit minstens:

  • 32 contacturen
  • of 32 lestijden
  • of 3 studiepunten

Opleidingen zonder enige vorm van contactonderwijs of systematische begeleiding, opvolging en evaluatie zijn niet toegelaten.

Uitzondering
Mentoropleidingen, examens voor de examencommissie en examens voor EVC (erkennen van competenties) hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.

De opleiding moet voldoen aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid. Dat wil zeggen dat de opleiding moet leiden naar één van deze punten:

  • basiscompetenties
  • beroepsspecifieke competenties
  • algemene arbeidsmarktcompetenties
  • een eerste diploma van een bepaald niveau

Meer informatie over de criteria van arbeidsmarktgerichtheid vindt u in de handleiding van het beoordelingssysteem:

De handleiding is bedoeld voor iedereen die moet oordelen of een opleiding voldoet aan de criteria: de leden van de Vlaamse opleidingscommissie, de paritaire comités, de beoordelaars bij Departement Onderwijs en Vorming, VLAIO en de representatieve werknemersorganisaties. Verder kan de handleiding ook nuttig zijn voor elke opleidingsverstrekker die een opleiding wil aanmelden ter registratie in de ‘opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’.

Het beoordelingssysteem wordt ook gebruikt om opleidingen inhoudelijk te screenen nadat ze zijn aangemeld in het WSE-loket.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) hoeft niet aan deze criteria te voldoen.

De opleiding geeft pas recht op VOV als ze bij de start van de opleiding geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives.
U kunt de opleiding aanmelden ter registratie via het WSE-loket. Doe dit ten minste 3 maanden voor de start van de opleiding, zo heeft u het meeste kans dat de opleiding vanaf de startdatum in de opleidingsdatabank geregistreerd is en dus vanaf de startdatum recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

Uitzondering voor loopbaangerichte opleidingen
Een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die wordt aangeraden in een persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding) hoeft niet geregistreerd te zijn in de opleidingsdatabank.