Gedaan met laden. U bevindt zich op: Knelpuntberoep

Knelpuntberoep

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijker hebben om geschikte kandidaten te vinden.

Knelpuntberoepenlijst

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) publiceert elk jaar een overzicht van de knelpuntberoepen. Dat zijn alle banen waarvoor de vacatures in Vlaanderen moeilijk ingevuld raken.

In de lijst ziet u voor elke beroep waarom het een knelpunt is. Er zijn drie mogelijke oorzaken:

  • kwantitatief tekort: er is een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolse opleiding voor bestaat.
  • kwalitatief tekort: de kandidaten beschikken niet over de bekwaamheden die de werkgevers vragen.
  • specifieke arbeidsomstandigheden: de job heeft arbeidsomstandigheden waardoor minder kandidaten geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld weekendwerk, een laag loon of belastend werk.

Opleidingen

Knelpuntopleidingen

De VDAB geeft een overzicht per sector van de studies die u via VDAB kunt volgen. Het zijn studies die erkend zijn door VDAB en die leiden naar een knelpuntberoep.

Een werkzoekende die een erkende opleiding wil volgen, heeft recht op een aantal voordelen, zoals het behoud van de werkloosheidsuitkering of een tussenkomst in de vergoeding voor cursussen, mobiliteit of kinderopvang.

Opleidingsdatabank

In de VDAB-opleidingsdatabank vindt u een breed overzicht van zowel door VDAB erkende als niet erkende opleidingen, die georganiseerd worden door VDAB of door partnerorganisaties als hogescholen of cvo’s.