Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bekijk uw loopbaanoverzicht via MyCareer.be

Bekijk uw loopbaanoverzicht via MyCareer.be

Mycareer.be is uw persoonlijke online loopbaanoverzicht. U vindt er een overzicht van alle periodes waarin u actief was als werknemer, zelfstandige of ambtenaar en van alle periodes waarin u niet actief was, bijvoorbeeld door werkloosheid, tijdskrediet, enzovoort.

Het overzicht van uw loopbaan wordt gepresenteerd in de vorm van een tijdlijn. Behalve de handige tijdlijn krijgt u er ook een gedetailleerd overzicht van uw loopbaan.

U kunt MyCareer.be gebruiken:

  • om uw anciënniteit aan te tonen voor een werkgever
  • om te kunnen inschatten of u in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen (bijvoorbeeld tijdskrediet)
  • als geheugensteuntje bij het opstellen van uw cv
  • om na te kijken hoeveel u vroeger verdiende.
  • in alle andere mogelijke situaties waarin u objectieve gegevens over uw loopbaan nodig hebt.

U kunt de gegevens uit mycareer.be heel eenvoudig naar een pdf-bestand exporteren.

Hoe werkt het?

De gegevens in mycareer.be zijn afkomstig uit de aangiften die (onder meer) werkgevers, socialeverzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstellingen geregeld indienen bij de instellingen van de sociale zekerheid.