Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vakbonden en werkgeversorganisaties

Vakbonden en werkgeversorganisaties

De Belgische vakbonden staan in voor:

 • de vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijven en in economische sectoren, bij arbeids- en loonsonderhandelingen:
  • onderhandeling op hoger niveau in sectorcomités
  • afsluiten van sectorale akkoorden na overleg met de werkgeversorganisaties
  • afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten na overleg met werkgeversorganisaties
 • de verdediging van de belangen van de werknemers:
  • onderhandelingen in ondernemingsraden via de vakbondsvertegenwoordigers
  • advies aan werknemers die vakbondslid zijn en ook aan anderen

 • de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen.

Om een rol te mogen spelen in het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen, moeten de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties representatief zijn, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Representatieve organisaties zijn:

 • Vertegenwoordigers van de werkgevers: VBO, UNIZO, UCM, Boerenbond.
 • Vertegenwoordigers van de werknemers: ACV, ACLVB, ABVV.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, meer bepaald bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.