Sinds 1 september 2019 moeten de zorgkundigen die hun registratie (en kwalificatiebewijs) behaalden vóór 1 september 2019 een bijkomende opleiding van 150u in 5 extra handelingen hebben gevolgd om deze 5 extra handelingen te mogen stellen.

Indien de zorgkundige een registratie heeft behaald na 1/9/2019, werd de bijkomende opleiding voor de 5 extra handeling al opgenomen in de standaardopleiding voor zorgkundige (indien de registratie werd afgeleverd op basis van een opleiding gevolgd/gestart na 1/9/2019).

Dus iedere zorgkundige die vóór 1 september 2019 zijn registratie heeft behaald, moet deze bijkomende opleiding nog volgen in samenspraak met de werkgever.

Zorgkundigen die na 1 september 2019 hun registratie behalen, worden onmiddellijk opgeleid voor de 23 verpleegkundigen taken die een zorgkundige mag uitvoeren.

Er wordt geen bijkomende registratie en geen herregistratie door het Agentschap Zorg en Gezondheid afgeleverd. Het bewijs dat de bijkomende opleiding om de 5 extra handelingen te mogen stellen werd gevolgd, is een bijkomend attest dat los staat van het registratiebesluit als zorgkundige.

Een dergelijk attest wordt afgeleverd door de onderwijsinstelling/organisatie waar de bijkomende opleiding werd gevolgd.

De afspraken zijn gemaakt met de sector dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft voor de bijkomende opleiding en dus het stellen van de bijkomende handelingen door de zorgkundige op de werkvloer.

Uw werkgever kan zeggen welke opleidingsinstellingen deze opleiding aanbieden of u kunt dit opzoeken op het internet.

Meer informatie kan gevonden worden op: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/practical_nurse ((opent in nieuw venster))

Theoretisch onderwijs (75 u)

  1. Voor het theoretisch deel wordt een bijscholingspakket, bv. een webinar, ontwikkeld.
  2. De webinar zal een totale duur hebben van 16 à 20 u, al dan niet inclusief een test.
  3. De webinar zal ook online en/of schriftelijk lesmateriaal bevatten dat kan worden doorgenomen.
  4. De webinar en de test worden elk in 5 modules opgesteld, wat de flexibiliteit biedt om de les module per module te volgen, en telkens de bijpassende test af te leggen.

Stage (75 u)

De stagetijd (75 u) kan plaatsvinden op de werkplek, voor zover de respectievelijke verpleegkundige handelingen zich ook voordoen en kunnen worden uitgevoerd onder toezicht van de verpleegkundige mentor en/of hoofdverpleegkundige.

De stagetijd kan aanvangen voor het bijscholingspakket volledig ontwikkeld is, gezien de handelingen steeds moeten gesteld worden onder toezicht van een verpleegkundige.

Na het doorlopen van het volledige bijscholingspakket (inclusief de 5 deeltesten) en de stagetijd (inclusief een positieve beoordeling) zullen de zorgkundige en de werkgever het attest ontvangen. Na ontvangst van het attest is de zorgkundige wettelijk bevoegd om de bijkomende handelingen onder toezicht van een verpleegkundige uit te voeren.