Gedaan met laden. U bevindt zich op: Attest van goed professioneel gedrag

Attest van goed professioneel gedrag

U hebt een attest van goed professioneel gedrag nodig om met een Belgisch diploma in het buitenland te werken en om met een buitenlands diploma in Europa te werken.

Met een Belgisch diploma in het buitenland werken

Het attest van goed professioneel gedrag moet steeds zijn afgeleverd door een erkende beroepsorganisatie. Als er geen erkende beroepsorganisatie bestaat, kunt u terecht bij de FOD Volksgezondheid (uitoefening van het beroep).

Een attest van goed professioneel gedrag moet dus aangevraagd worden bij:

Indien het beroep niet geregistreerd is en er geen attest afgeleverd kan worden, moet u een officieel attest van 'non registration' aanleveren samen met een verklaring op eer van uzelf.

U moet steeds een origineel document bezorgen, een kopie kan niet worden aanvaard. Indien het document niet in het Nederlands of Engels is, moet u een Nederlandse vertaling mee insturen.

Met een buitenlands diploma in België werken

  • Neem contact met de dienst Volksgezondheid van het land waar u gewerkt hebt en vraag een attest van goed professioneel gedrag op. Wie in Nederland heeft gewerkt, kan het attest goed professioneel gedrag samen met het conformiteitsattest opvragen uit het BIG-register(opent in nieuw venster).
  • Indien het beroep niet geregistreerd is of de persoon in Nederland geen BIG-registratie heeft doorlopen en er geen attest afgeleverd kan worden, moet u een officieel attest van ‘non registration’ aanleveren samen met een verklaring op eer van uzelf.
  • U moet steeds een origineel document bezorgen, een kopie kan niet worden aanvaard. Indien het document niet in het Nederlands of Engels is, moet u een Nederlandse vertaling mee insturen.