Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in de regelgeving en tegen wanneer erkende pensions in orde moeten zijn.

Infrastructuur en inrichting

Sinds 1 oktober 2019

 • Alle reptielen, behalve slangen, hebben UV-verlichting.
 • Reptielen en amfibieën: alle territoriale dieren zitten afzonderlijk om conflicten te vermijden.
 • Konijnen en kleine knaagdieren moeten een knaagvoorwerp hebben en een plek om zich te verstoppen.

Tegen 1 januari 2021

 • Brandalarm (niet voor hobbykwekers): De lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.

Tegen 1 januari 2024

 • Roostervloeren zijn verboden. Geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende steun geven aan de poten, volledig verwijderd kunnen worden en niet boven een mestkelder liggen.
 • Honden moeten minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week, toegang hebben tot een buitenbeloop. Uitzondering: honden met niet-gespeende jongen, honden in quarantaine of afzondering.
  Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot het buitenbeloop, worden de honden minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week uitgelaten. De verantwoordelijke moet dit kunnen aantonen met bijv. camerabeelden of chipregistratie.
 • Honden moeten minstens per 2 zitten, tenzij de hond
  • ziek of agressief is
  • niet langer dan 1 maand deel kan uitmaken van een stabiele groep.

Personeel

Tegen 1 januari 2024

 • Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma's of getuigschriften ((opent in nieuw venster)) behaald:
  • dierenzorg (niveau secundair onderwijs)
  • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg
  • diergeneeskunde
  • asielmedewerker, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dienst Dierenwelzijn
  • diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend
 • De verantwoordelijke zorgt voor een interne opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken zijn bij de verzorging van de dieren.

Contractdierenarts

Sinds 1 oktober 2019

 • De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie:
  • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
  • bij behandeling: de diersoort, het chipnummer, de diagnose en de behandeling van elk dier dat hij behandelt
  • bij euthanasie: de diersoort, het chipnummer en de reden van de euthanasie
  • afwijkend gedrag: de diersoort, het chipnummer en het afwijkend gedrag
  • eventuele aanbevelingen: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren.