Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taken en afdelingen Over Wonen in Vlaanderen

Taken en afdelingen

Graag maken we u wegwijs in Wonen in Vlaanderen. U leest hier welke dienstverlening we bieden en bij welke afdeling u hiervoor terechtkan.

Wonen in Vlaanderen, uw partner

Uiteraard werken we intern over alle afdelingen heen sterk samen om u zo goed mogelijk te ondersteunen, maar via dit overzicht willen we een transparante kijk op onze organisatie geven.

Solide dienstverlening bij premies en woningkwaliteit

Een thuis voor iedereen wil Wonen in Vlaanderen ook elke dag concreet waarmaken met een sterke dossierbehandeling bij de premie- en subsidieaanvragen van burgers. Die thuis moet kwaliteitsvol zijn. We ondersteunen lokale besturen rond woningkwaliteit en zijn mee een motor voor het duurzaam verbeteren van het Vlaamse woonpatrimonium.

U kunt bij de afdeling premies en woningkwaliteit terecht voor:

 • premies en subsidies, zoals de huurpremie, huursubsidie, MijnVerbouwPremie, … (burgers), met inbegrip van het behandelen van beroepsdossiers

 • woningkwaliteitsdossiers en de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen

 • ondersteunen van partners bij de woningkwaliteitsdossiers en conformiteitsonderzoeken (o.a. met de VLOK-applicatie)

 • het handhaven van de minimale woningkwaliteit (o.a. adviezen in de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid, beroepsdossiers en de strafrechtelijke handhaving via de Vlaamse wooninspectie)

Sterke sociale woonprojecten

De sociale huurmarkt helpen vergroten en verduurzamen, dat is en blijft een belangrijke prioriteit. We ondersteunen woonactoren en lokale besturen onverminderd bij hun nieuwbouw- en renovatieprojecten, waarbij we zelf instaan voor de infrastructuurwerken.

U kunt bij de afdeling sociale woonprojecten terecht voor

 • programmatie van sociale woonprojecten

 • administratieve en technische ondersteuning bij sociale woonprojecten

 • uitvoeren van infrastructuurwerken

 • oproepen zoals CBO, Design & Build, SVK Pro, …

Duurzame financiering garanderen

Wonen in Vlaanderen blijft instaan voor de financiering en het beheer van fondsen en kredieten van de woonactoren. We zijn uw partner bij uw betaalprocessen en financieel beheer, met oog voor uw kredietwaardigheid.

U kunt bij de afdeling financiën terecht voor:

 • toewijzen van budgetten

 • uitvoeren van betalingen

 • beheer van fondsen en kredieten

Uw ondersteunende partner

Inspireren boven dicteren, zo willen we het duurzame partnerschap met u verder uitbouwen. Wonen in Vlaanderen wil een platform zijn waar we expertise uitwisselen en onze woonpartners met elkaar in verbinding brengen. Ook voor de burger blijven we inzetten op een kwaliteitsvolle en laagdrempelige dienstverlening.

U kunt bij de afdeling klantenondersteuning terecht voor:

 • eerstelijnsondersteuning via de helpdesken sociale huur, private huur, energie, vastgoed, …

 • begeleiding van de woonactoren (bv. financiële begeleiding) en het lokale woonbeleid

 • opleiding en intervisie

 • algemene optimalisatie van de dienstverlening aan de burger

Toezicht als sluitstuk

Als sluitstuk van onze ondersteuning en begeleiding van woonactoren, organiseert Wonen in Vlaanderen onafhankelijk toezicht op de sociale woonactoren. Via deze handhaving zorgen we er zo voor dat de wetgeving een correcte uitvoering krijgt.

U kunt bij de afdeling toezicht terecht voor:

 • het globale onderzoek van uw woonactor

 • basis(- en verhoogd) toezicht van uw woonactor

 • behandelen van verhalen en beroepen na een beslissing van een woonactor

 • opvolgen van bepaalde huurdersverplichtingen (bv. domicilie)

Woonbeleid met een brede blik

Wonen in Vlaanderen wordt het aanspreekpunt voor alles wat met het Vlaamse woonbeleid te maken heeft. We staan in voor de ontwikkeling en analyse van het woonbeleid. Met de nodige beleidsmatige impulsen aan de woningmarkt zetten we in op een innovatieve en professionele woonsector. Daarbij kijken we verder dan wonen alleen: we leggen verbanden en samenwerkingen met andere beleidsthema’s.

Een thuis voor onze personeelsleden

Elke dag willen we uw partner zijn om wonen in Vlaanderen mogelijk te maken. Onze bijna 500 personeelsleden staan daarom voor u klaar. Voor hun ‘thuis’ binnen het agentschap, hebben we een afdeling organisatieondersteuning die alle ondersteunende processen clustert: ICT, communicatie, facilitair beheer, HR, juridische ondersteuning, informatie-, data- en kennisbeheer.