Sinds 1 januari 2020 is de dubbelglasnorm verplicht in elke woning in Vlaanderen. De verplichting geldt zowel voor zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen,...) als niet-zelfstandige woningen (kamers).

Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een premie krijgen, zie: Premies voor ramen en deuren (glas en schrijnwerk).

De minimumnorm

Elke woning in Vlaanderen moet tenminste dubbele beglazing hebben. Dubbele beglazing bestaat minimaal uit twee glasplaten die op een bepaalde afstand van elkaar luchtdicht met elkaar zijn verbonden, zodat een isolerende ruimte tussen de glasplaten of spouw ontstaat. Het gaat hier om een minimumnorm, maar wie slim is kiest onmiddellijk voor hoogrendementsglas. Dat isoleert nog twee tot drie keer beter dan dubbele beglazing.

  Beoordeling in het technisch verslag

  De woningcontroleur zal de afwezigheid van dubbele beglazing aanduiden als een gebrek op het technisch verslag bij het conformiteitsonderzoek. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen een niet algemeen gebrek (één raam met enkele beglazing) en een algemeen gebrek (meerdere ramen met enkele beglazing). Een inbreuk op de dubbelglasnorm blijft tot 31 december 2022 een klein gebrek (categorie I).

  Vanaf 1 januari 2023 verstrengt de dubbelglasnorm. Het ontbreken van dubbele beglazing geldt vanaf dan als een gebrek van categorie II en geeft aanleiding tot ongeschiktverklaring als de woning meer dan één raam zonder dubbele beglazing heeft.

  Bij zelfstandige woningen houdt de woningcontroleur sinds 1 januari 2021 rekening met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het energieprestatiecertificaat (EPC). Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet als een gebrek aanzien als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse Regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

  Als de energiescore laag genoeg is, wordt het ontbreken van dubbele beglazing niet als gebrek aangekruist.

  Bij niet zelfstandige woningen (kamers) houdt men geen rekening met de EPC-score. Het ontbreken van dubbele beglazing in een woonlokaal of de badkamer wordt bij een niet-zelfstandige woning altijd als een gebrek aangekruist, ongeacht de EPC-score van het gebouw.