Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanslagbiljet en betaling

Aanslagbiljet en betaling

De Vlaamse Belastingdienst int de erfbelasting via het aanslagbiljet erfbelasting. Dat aanslagbiljet is gebaseerd op de aangifte van nalatenschap die door de erfopvolgers moet worden ingediend.

Wanneer en waar ontvang ik mijn aanslagbiljet?

Het aanslagbiljet wordt normaal gezien binnen de drie maand na het indienen van de aangifte van nalatenschap verstuurd naar de persoon bij wie op de aangifte van nalatenschap de woonstkeuze is gedaan. U kan woonstkeuze doen bij:

  • een van de erfopvolgers of iemand anders;
  • een notaris.

Als u een gezamenlijke aangifte indient, wordt het aanslagbiljet verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.

Als de aangever op de aangifte het vakje “ik verzaak aan de normale indieningstermijn...” heeft aangevinkt, dan wordt het aanslagbiljet binnen de twee maand verstuurd, anders wordt de aangifte pas behandeld na het verlopen van de indieningstermijn.

Ook als er geen erfbelasting moet betaald worden, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0 vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

Aanslagbiljet

Na het indienen van een (gezamelijke) aangifte ontvangt de persoon bij wie de keuze van woonplaats is gedaan, een (gezamenlijke) afrekening met het totaal van de erfbelasting verschuldigd voor de nalatenschap.

Bij een gezamenlijke afrekening zijn ook de individuele aanslagbiljetten van elke erfopvolger of erfgenaam gevoegd.

U hebt dan de keuze:

  • Ofwel betaalt één van de erfopvolgers het gezamenlijke bedrag met de referte van de gezamenlijke afrekening.
  • Ofwel betaalt iedere erfopvolger afzonderlijk zijn deel met de referte van zijn individuele aanslagbiljet.

Hoeveel tijd heb ik om de erfbelasting te betalen?

De uiterste betaaldatum is in principe twee maanden later dan de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Betaalt u niet tijdig, dan worden nalatigheidsinteresten aangerekend. Deze informatie staat op de keerzijde van het aanslagbiljet.

    Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan?

    U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.

    Veelgestelde vragen