Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullende reglementen (AR) op het wegverkeer

Aanvullende reglementen (AR) op het wegverkeer

Ontdek wat een aanvullend reglement precies is en hoe u zo’n reglement moet opmaken en overmaken. Voor meer info kunt u altijd de hulpgids(PDF bestand opent in nieuw venster) raadplegen.

Wat is een aanvullend reglement?

Wanneer een gemeente of gewest beslist om een permanente of periodieke verkeersmaatregel uit te voeren, gaat dat gepaard met het plaatsen van verkeerstekens (zoals verkeersborden). Voor het plaatsen van verkeerstekens die een gebod of verbod instellen of opheffen, is een aanvullend reglement vereist.

Bijvoorbeeld:

De wegcode (KB 01/12/75) bepaalt de betekenis van het bord C43, namelijk “verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid”. Waar dat bord geplaatst wordt en welke snelheid ter plaatse geldt, geeft de wegcode niet aan. Die beslissing wordt opgenomen in een aanvullend reglement.

Arrest nr. 174/2004 van 03/11/04 van het Arbitragehof stelt het als volgt: “De aanvullende reglementen hebben aldus een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Uit hun aard zelf kunnen aanvullende verkeersreglementen geen regels van algemene politie bevatten.”

Regelgeving

Het wetgevend kader bepaalt:

  • wie het aanvullend reglement moet vaststellen
  • voor welke verkeerstekens een aanvullend reglement wordt vastgesteld
  • voor welke soort maatregelen een aanvullend reglement wordt vastgesteld
  • voor welke weg het aanvullend reglement wordt vastgesteld
  • welke procedures u moet volgen.