Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cookiebeleid van Agentschap Justitie en Handhaving Justitie en Handhaving

Cookiebeleid van Agentschap Justitie en Handhaving

Het Agentschap Justitie en Handhaving met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 35 bus 5, 1030 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres dpo.ajh@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Het Agentschap Justitie en Handhaving (AJH) vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik zijn AJH-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Het agentschap Justitie en Handhaving wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op AJH-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst het agentschap Justitie en Handhaving u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Het agentschap Justitie en Handhaving wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van zijn onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Het agentschap Justitie en Handhaving heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “AJH-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het agentschap Justitie en Handhaving aanbiedt en die toegang geven tot AJH-content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Agentschap Justitie en Handhaving kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan zijn diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante AJH-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kunt u het gebruik van cookies op AJH-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die AJH op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

Component

MTCaptcha op contactformulieren

Naam

  • mtv1Pulse

  • mtv1ConfSum

  • mtv1Pong

  • mtv1*

  • jsV

Doel

MTCaptcha is een beveiligingsmaatregel die controleert of u een legitieme bezoeker bent, om te voorkomen dat een bot of script het formulier misbruikt om spam mee te versturen. Deze cookies verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens.

Type

Cookie

Domein

service.mtcaptcha.com

Verwerker

MTCaptcha

Geldigheid

Browsersessie

Component

Bestellen publicaties Vlaamse overheid

Naam

SSESS* (vb. “SSESS8d910012bf7d5f60012be2880fxxxx”)

Doel

Bijhouden van het winkelmandje met bestelde publicaties en succesvol afhandelen van het bestel- en betalingsproces

Type

Cookie

Domein

.publicaties.vlaanderen.be

Verwerker

Vlaamse overheid

Geldigheid

Permanente cookie met een geldigheid van 3 weken

Component

Meten van gebruiksgedrag op Vlaanderen.be

Naam

  • _ga

  • _gid

  • _gat_* (vb. “_gat_3743c618-5895-4692-8fec-xxxx“)

  • __utma

Doel

Het gebruiksgedrag op Vlaanderen.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op Vlaanderen.be te optimaliseren. Deze analytische cookies worden via de Global Header op Vlaanderen.be geplaatst. De Global Header is de horizontale balk boven deze website waar u kunt aanmelden via Vlaams toegangsbeheer en naar Mijn Burgerprofiel kunt navigeren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt en er geen gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen

Type

Cookie

Domein

.vlaanderen.be

Verwerker

Google

Geldigheid

Permanente cookies met een geldigheid van 1 minuut tot maximaal 2 jaar

U kunt op Vlaanderen.be aanmelden (rechtsboven) en naar Mijn Burgerprofiel navigeren. Ook daarvoor worden functionele cookies gebruikt. Bekijk het overzicht van cookies die gebruikt worden bij aanmelden en Mijn Burgerprofiel.