Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik Justitie

Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik

De erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik geeft slachtoffers van geweld en misbruik erkenning voor wat hen werd aangedaan. Het gaat om gevallen van misbruik die minstens 10 jaar geleden plaatsvonden.

Voor wie

De erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik is er voor slachtoffers van geweld en misbruik in de privésfeer of binnen instituten of organisaties. Er zijn enkele voorwaarden:

  • het misbruik vond minstens 10 jaar geleden plaats
  • de feiten gebeurden in Vlaanderen of in een Vlaamse (tak van een) organisatie.

Steun zonder vooroordelen

Alle slachtoffers verdienen erkenning. Wat gebeurde kan niet ongedaan worden gemaakt. Daarom wil de commissie de slachtoffers ondersteunen en naar hun verhaal luisteren zonder vooroordelen.

Zo werkt de commissie

In 1 of meerdere gesprekken krijgen de slachtoffers erkenning voor hun doorstane leed. Samen met hen bekijkt de commissie welke stappen ze willen zetten en hoe ze hen daarbij kan helpen.

Wie dat wil krijgt een doorverwijzing naar hulpverlening, justitie en/of lotgenoten.

Dialoog en bemiddeling

Als het slachtoffer dat wil, dan kan de commissie een dialoog proberen starten tussen het slachtoffer en de vermeende pleger en/of het instituut waar de feiten gebeurden.

Professionele bemiddelaars leiden zulke gesprekken in goede banen. De bemiddelaar is ook lid van de commissie. Tijdens zo’n gesprek is er aandacht en respect voor alle betrokken partijen.

Bemiddeling is altijd vertrouwelijk en gebeurt op vrijwillige basis. Het kan een plek geven aan vragen en gevoelens waar beide partijen mee worstelen.

Onafhankelijk en gratis

De commissie werkt:

  • onafhankelijk
  • op basis van vrijwilligheid
  • gratis en vertrouwelijk
  • met als doel een correcte behandeling van alle partijen rond de tafel.

Verloop

Het eerste contact verloopt via de coördinator. Die:

  • luistert naar het verhaal
  • legt uit wat de commissie doet
  • gaat na wat de vraag is en of de melding ontvankelijk is.

Er zijn telkens 2 commissieleden aanwezig bij gesprekken: meestal een man en vrouw. Commissieleden treden ook op als bemiddelaar.

De coördinator is ook aanwezig tijdens de gesprekken, tenzij het slachtoffer dat niet wil. Slachtoffers kunnen ook een vertrouwenspersoon meenemen naar het gesprek.

Zich aanmelden bij de commissie

Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks aanmelden. Ook hulpverleners, vrienden of familie kunnen contact opnemen om de drempel te verlagen. De voorwaarde daarbij is dat het slachtoffer daarmee akkoord gaat.
Zo kunt u contact opnemen:

Erkennings- en bemiddelingscommissie historisch misbruik
t.a.v. Elke Lagae
Koning Albert II-laan 35 bus 5
1030 Brussel