Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers 2019 Cijfers

Cijfers 2019

Cijfers justitiehuizen

De categorieƫn van elektronisch toezicht kunnen ook nog verder opgedeeld worden.

De gevangenisdirectie kan in geval van een gevangenisstraf onder drie jaar beslissen om die uit te voeren onder elektronischt toezicht.

  • In het geval de betrokken man of vrouw een nog uit te zitten strafrestant van maximum 3 maanden heeft, wordt dat omgezet naar een korte periode van elektronisch toezicht, de thuisdetentie genaamd. De dossierbeheerders van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht zorgen voor een actieve telefonische ondersteuning bij praktische en sociale problemen en verwijzen door naar de reguliere hulp- en dienstverlening.
  • In het geval er een strafrestant is van meer dan 3 maanden wordt de straf eveneens omgezet naar een periode van elektronisch toezicht (ET directie gevangenis). Hier kan de periode met een enkelband oplopen tot een jaar. Er is begeleiding door een justitieassistent voorzien wanneer er zich problemen voordoen. De dossierbeheerders van het VCET spelen ook hier een actieve rol.

De rechterlijke macht kan rechtstreeks elektronisch toezicht opleggen.

  • Dat gebeurt in het kader van voorlopige hechtenis (ET VH). Hierover beslist de onderzoeksrechter. Het betreft een eerder korte periode van toezicht, die wordt opgevolgd door de dossierbeheerders van het VCET. Personen onder ET VH krijgen een enkelband met een GPS-functie. Zij mogen het huis niet verlaten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden (vb wanneer ze zich moeten begeven naar de onderzoeksrechter).
  • Bij gevangenisstraffen van meer dan drie jaar beslist de strafuitvoeringsrechtbank over het verloop van de strafuitvoering. Deze rechtbank kan beslissen een deel van de gevangenisstraf te laten uitvoeren onder elektronisch toezicht (ET SURB). Omdat het hier gaat over zware straffen voor vaak zware en/of veelvuldige delicten, worden deze personen intensief begeleid door een justitieassistent. De rechtbank kan ook beslissen om iemand ter beschikking te stellen met een enkelband (TB SURB). Dit komt weinig voor.
  • De Kamer voor Bescherming van de maatschappij kan opleggen dat een internering gepaard moet gaan met het dragen van een enkelband (ET Internering). Deze maatregel bestaat sinds 2016.
  • De strafrechter kan ook oordelen dat het nodig is dat iemand een periode een enkelband draagt. In dit geval wordt elektronisch toezicht opgelegd als autonome straf (ET AS). Het is een maatregel zonder begeleidingsvoorwaarden. Een justitieassistent geeft de justitiabele de nodige informatie, de opvolging gebeurt door de dossierbeheerders van het VCET die indien nodig doorverwijzen naar de hulpverlening.