Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkstrafprojecten Voor partners

Werkstrafprojecten

De afdeling Justitiehuizen kan mensen die een werkstraf of dienstverlening opgelegd krijgen op 2 soorten plekken tewerkstellen: op prestatieplaatsen en bij gesubsidieerde werkstrafprojecten.

Prestatieplaatsen

De afdeling Justitiehuizen heeft een uitgebreid netwerk van organisaties die vrijwillig dienstdoen als prestatieplaatsen. Mensen die een werkstraf of dienstverlening opgelegd kregen, kunnen die dan binnen de werking van zo’n organisatie uitvoeren.

Werkstrafprojecten

Behalve prestatieplaatsen zijn er ook gesubsidieerde werkstrafprojecten: dispatchingprojecten en werkvloerprojecten.

Dispatchingprojecten

Dispatchingprojecten ondersteunen de justitiehuizen bij de coördinatie van de werkstraffen en dienstverleningen. Ze:

  • beheren het aanbod prestatieplaatsen
  • zoeken een geschikte prestatieplaats voor de justitiecliënt
  • monitoren en coördineren de werkstraffen en dienstverleningen.

Werkvloerprojecten

Bij deze projecten zet de werkplaats werknemers in die op de werkvloer actief met de werkgestraften en dienstverleners meewerken en hen intensief begeleiden. Dat kan niet alleen op de werkplaats zelf, maar ook bij andere organisaties. In dat laatste geval gaat het om een mobiel werkvloerproject.

Dispatching- of werkvloerproject worden

De justitiehuizen kunnen over heel Vlaanderen rekenen op 13 dispatchingdiensten en een 20-tal werkvloerprojecten.

Ook een gesubsidieerd project organiseren?
Of bent u al deel van een gesubsidieerd project en hebt u nog vragen?

Krijg meer info over gesubsidieerde projecten.