Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prestatieplaatsen Werkstrafprojecten

Prestatieplaatsen

De justitiehuizen monitoren en coördineren werkstraffen en de dienstverleningen die onderdeel zijn van de procedure ‘bemiddeling en maatregelen’. Voor de uitvoering ervan werken de justitiehuizen samen met prestatieplaatsen, waar de justitiecliënten de werkstraf of dienstverlening uitvoeren.

Werkstraf en dienstverlening uitgelegd

 • Een werkstraf bestaat uit 20 tot 300 uur onbetaald werk dat de gemeenschap ten goede komt. De veroordeelde voert de straf uit in zijn vrije tijd, buiten school of werk om.
 • Dienstverlening gaat ook om een onbetaalde activiteit die de maatschappij ten goede komt. Het is een onderdeel van de procedure ‘bemiddeling en maatregelen’.

Aan de slag bij niet-commerciële organisaties

Werkgestraften en dienstverleners voeren hun onbetaalde werk uit bij niet-commerciële organisaties zoals:

 • gemeentes, provincies, gemeenschappen of gewesten
 • vzw’s
 • stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk.

Die organisaties treden dan op als prestatieplaats.

Belang van prestatieplaatsen

Prestatieplaatsen geven werkgestraften en dienstverleners de kans om hun straf of maatregel uit te voeren. Op die manier doen ze werk in en voor de gemeenschap, wat hun re-integratie bevordert.

Het werk op de prestatieplaats geeft de justitiecliënt vaak een nieuw perspectief op zijn werksituatie. Dikwijls is de werkstraf of dienstverlening een opstapje naar een reguliere baan.

Win-winsituatie

De justitiehuizen streven ernaar om op de prestatieplaatsen positieve ervaringen voor alle partijen te creëren. Om een win-winsituatie te bereiken, wordt samen bekeken hoe de justitiecliënt de werkstraf of dienstverlening zinvol kan invullen en tegelijk een meerwaarde voor de organisatie kan betekenen.

Prestatieplaats worden

Meldt u uw organisatie aan als prestatieplaats? Dan bekijkt de netwerkbeheerder samen met u:

 • of een samenwerking mogelijk is
 • welke invulling die zal krijgen
 • of u aan de wettelijke criteria en andere verwachtingen voldoet.

Voorwaarden prestatieplaats

Om in aanmerking te komen als prestatieplaats, moet uw organisatie 1 van de volgende entiteiten zijn:

 • openbare overheidsdienst
 • gemeente, provincie, gemeenschap of gewest
 • vzw
 • stichting met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk.

De verantwoordelijke van uw organisatie:

 • voorziet dagelijks begeleiding voor de justitiecliënten tijdens de volledige duur van de werkstraf of dienstverlening
 • biedt nuttig werk aan
 • ziet erop toe dat de justitiecliënten de opgelegde uren werkstraf of dienstverlening daadwerkelijk uitvoeren.

Andere aandachtspunten

Omdat er een gezagsrelatie bestaat tussen uw organisatie als prestatieplaats en de justitiecliënt, zijn de regels rond preventie en bescherming op het werk van toepassing. Die gelden zowel voor uw werknemers als voor de justitiecliënt, want die wordt met een werknemer gelijkgesteld.

Het is dus de taak van uw organisatie om erover te waken dat het voorgestelde werk overeenstemt met de wetgeving rond veiligheid en welzijn op het werk.

Voldoende ondersteuning

Uw organisatie krijgt voldoende begeleiding in haar rol als prestatieplaats.

De netwerkbeheerder zorgt voor een zo vlot mogelijke samenwerking tussen uw organisatie en de justitiehuizen.

De justitieassistent is dicht betrokken bij de uitvoering van elke werkstraf of dienstverlening, en:

 • gaat na of er een match is tussen uw organisatie en de werkgestrafte of dienstverlener
 • houdt rekening met uw feedback en de mogelijkheden van uw organisatie
 • komt tussenbeide als er moeilijkheden zijn tijdens de werkstraf of dienstverlening, en bekijkt dan met alle partijen of het aangewezen is om de straf of maatregel voort te zetten.

Verzekerd

Zowel uw organisatie als de werkgestraften en dienstverleners zijn door de afdeling Justitiehuizen verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Meer weten

Wilt u meer informatie over de rol van een prestatieplaats, of zou u graag een mogelijke samenwerking bespreken? Neem dan contact op met de netwerkbeheerder van uw provincie, of vul het aanmeldformulier(opent in nieuw venster) in.