Gedaan met laden. U bevindt zich op: De LED voor afnemers AHOVOKS

De LED voor afnemers

De LED of leer- en ervaringsbewijzendatabank is een databank die gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen ...) verzamelt. Als publieke organisatie kan je onder bepaalde voorwaarden aansluiten op de LED en zo de gegevens raadplegen. Zo krijg je duidelijkheid over de echtheid van kwalificatiebewijzen.

De LED wil uitgroeien tot authentieke gegevensbron van Vlaamse kwalificatiebewijzen. Kwalificatiebewijzen uitgereikt door Vlaamse instellingen worden onmiddellijk in de LED opgenomen. Burgers kunnen de LED raadplegen door met hun elektronische identiteitskaart(opent in nieuw venster) (eID), Itsme(opent in nieuw venster), app of sms in te loggen. Ze kunnen enkel de kwalificatiebewijzen raadplegen die ze zelf behaald hebben.

Er zijn heel wat voordelen aan de LED:

 • Een werkgever weet meteen dat de informatie in de LED correct en betrouwbaar is. Vervalsingen zoals bij papieren bewijzen zijn niet langer mogelijk.
 • Een publieke organisatie kan rechtstreeks gegevens uit de LED afnemen.
 • Een sollicitant of werknemer kan in het bijzijn van een werkgever inloggen in de LED en zo aantonen dat hij een kwalificatiebewijs heeft behaald.
 • De gegevens in de LED bieden waardevolle informatie voor het ondersteunen van het onderwijsbeleid en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Burgers kunnen snel en gemakkelijk bij de gegevens van hun kwalificatiebewijzen en hebben een elektronisch alternatief als ze hun papieren kwalificatiebewijs verliezen.

Soorten kwalificatiebewijzen

De LED bevat gegevens van kwalificatiebewijzen zoals de naam van de opleiding en de instelling waar het kwalificatiebewijs werd behaald, de datum van uitreiking enzovoort. De LED bevat geen digitale versie van papieren kwalificatiebewijzen of papieren diplomasupplementen. De LED voorziet ook niet in een attest ter vervanging van een verloren diploma. Daarvoor kun je terecht bij de onderwijsinstelling waar je je kwalificatiebewijs hebt behaald.

Niet alle gegevens van om het even welke opleiding die je ooit volgde zitten in de LED. Hieronder vind je wat wel in de LED zit. Denk je dat er toch nog een kwalificatiebewijs ontbreekt, dan kun je met ons contact opnemen via led@ond.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Overzicht van de kwalificatiebewijzen die in de LED zitten
Uitgevende entiteitAuthentieke bewijzen*Opgenomen vanaf
Basisonderwijs

Getuigschrift

Getuigschrift via examencommissie basisonderwijs

Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2024-2025

Secundair onderwijs

Getuigschriften en diploma’s

Schooljaar 2001-2002

Bewijzen van onderwijskwalificatie, bewijzen van beroepskwalificatie2021
Examencommissie

Getuigschriften en diploma’s

1 januari 2014

Hoger onderwijs

Getuigschriften en diploma’s

Academiejaar 1999-2000

Volwassenenonderwijs

Getuigschriften, diploma’s,(deel)certificaten

1 april 2013 (vanaf 2015 garantie op volledigheid)

VDAB

Officiële leerbewijzen

2000

Bewijzen van beroepskwalificatieWordt verwacht
VLAIO

Diploma’s en getuigschriften van erkende opleidingen van VLAIO en VDAB (voorheen SYNTRA-Vlaanderen) o.a. duaal leren en leertijd

2002 (vanaf 2011 garantie op volledigheid)

Ondernemerstrajecten2011
Bewijzen van beroepskwalificatieWordt verwacht
Opleidingsinstantie erkend door Departement WSE

Bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie

2021
EVC-testcentra, Erkennen van Verworven Competenties

Ervaringsbewijzen

2006

Kwalificatiebewijzen2020
NARIC, gelijkwaardigheid buitenlandse diploma’s

Besluiten gelijkwaardigheid

1 januari 2014

Departement Omgeving en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Certificaten gekoppeld aan erkenningsvoorwaarden om een bepaalde activiteit uit te voeren

1 januari 2021

 • Authentieke gegevens worden rechtstreeks door de brondatabanken van de opleidingsverstrekkers aangeleverd. Die gegevens zijn geverifieerd en betrouwbaar en komen automatisch in de LED-databank terecht.
Eigen verklaringen **Opgenomen vanaf
Eigen verklaringen1985

** Eigen verklaringen heb je zelf opgegeven in je dossier bij de VDAB. Je hebt op eer verklaard in het bezit te zijn van die kwalificatiebewijzen. Er is geen garantie op correctheid van die gegevens. Als een consulent van de VDAB het papieren kwalificatiebewijs bekeken heeft, kan die de waarde ‘geverifieerd’ toevoegen.

Hoe lang duurt het vooraleer leer- en ervaringsbewijzen na uitreiking raadpleegbaar zijn via de LED?

 • Basis- en secundair onderwijs: meestal direct
 • Hoger onderwijs: meestal binnen de 5 dagen
 • Volwassenenonderwijs: meestal binnen de 10 dagen
 • Andere: rond de 20 dagen

De termijnen zijn enkel indicatief.

Aansluiten als publieke organisatie

Wil je als publieke organisatie toegang tot de gegevens in de LED? Dan kan je je aansluiten door een aantal stappen te doorlopen.

 • Stap 1

  Neem contact op

  Laat weten dat je je wil aansluiten via led@ond.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). AHOVOKS bezorgt je de nodige documenten.

 • Stap 2

  Verzamel de informatie voor een intake

  Je levert deze informatie aan:

  • Wat is het doel van de aansluiting?
  • Hoe wil je de LED gebruiken?
  • Hoe wil je de LED bevragen: via een webtoepassing, een API of beide?
  • Op welke termijn wil je aansluiten?

  Op basis van de antwoorden gaan we na of een aansluiting wenselijk is. We stellen samen een planning op.

 • Stap 3

  Voer samen met AHOVOKS een DPIA uit (als dat nodig is)

  AHOVOKS gaat na of een DPIA vereist is. DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment en wordt enkel uitgevoerd als de aansluiting een groot risico inhoudt voor de vrijheden en rechten van de betrokkenen. Als AHOVOKS oordeelt dat een DPIA vereist is, word je daarvan op de hoogte gebracht. De DPIA wordt uitgevoerd in samenspraak met de aanvrager. Als een DPIA niet nodig is, wordt er meteen naar stap 4 gegaan.

 • Stap 4

  Vul het ontwerpprotocol verder aan

  • AHOVOKS bezorgt je een ontwerpprotocol op basis van het intakegesprek. Dat vullen jullie verder aan.
  • Stuur het ontwerpprotocol samen met een positief advies van je DPO (data protection officer) naar AHOVOKS.
  • De DPO van AHOVOKS geeft advies.
  • Als dat nodig is, wordt het protocol bijgewerkt.
  • Jullie leidinggevende ondertekent het protocol (in tweevoud).
  • Onze leidinggevend ambtenaar ondertekent het protocol.
 • Stap 5

  Sluit aan op het MAGDA-platform

  Samen met de Vlaamse Dienstenintegrator MAGDA sluit je je aan op het MAGDA-platform (MAximale GegevensDeling tussen Administraties). Daarvoor maak je een ticket aan via hun servicedesk(opent in nieuw venster), via hun 2de tab: aanvraag voor een nieuwe aansluiting. Daarbij is AHOVOKS in principe niet betrokken.

 • Stap 6

  Sluit aan op de LED

  Je aansluiting op de LED is gerealiseerd: je kan de LED nu raadplegen.

Je aansluiting stopzetten

Je kunt je aansluiting stopzetten om verschillende redenen:

 • De termijn die is opgenomen in het protocol, is verstreken.
 • Het doel van de aansluiting is niet meer relevant, bijvoorbeeld omwille van gewijzigde regelgeving.

Ontstaan

De LED is opgericht bij artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur(opent in nieuw venster). Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen is bevoegd voor het beheer van de databank. De LED wordt gezamenlijk gefinancierd door de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming.

Een diploma raadplegen via de LED