Wonen in een omgeving waar asbest aanwezig is

Asbestcontainer op een containerpark.
© Bas Bogaerts

Asbest is niet altijd met het blote oog te herkennen. Afhankelijk van het soort asbest en de staat van het materiaal, loopt uw gezondheid meer of minder risico. Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in of rond uw woning, dan raadpleegt u best een deskundige.

Wanneer u asbest vindt op openbaar domein, dan meldt u dat aan de milieudienst van de gemeente.

Asbest laten zitten of verwijderen?

In welke gevallen laat u asbest beter zitten en wanneer moet het verwijderd worden? Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen. In een aantal gevallen moet dat gebeuren door een erkende asbestverwijderaar .

Asbest op het werk

Is er asbest aanwezig op de werkplek? Dan moet de werkgever een inventaris maken van het asbesthoudend materiaal op de werkvloer. Daarin moet ook staan hoe dit zal verwijderd worden en hoe de veiligheid van de werknemers gegarandeerd kan worden.