Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opdrachten vervoer op maat: info voor kandidaten

Opdrachten vervoer op maat: info voor kandidaten

De komende jaren wordt het vervoer op maat uitgerold in Vlaanderen. In functie van die uitrol zal de Vlaamse overheid verschillende types van opdrachten bekendmaken.

Van vast vervoer tot flexplusvervoer

Op bepaalde locaties of tijdstippen of voor bepaalde doelgroepen zijn treinen en bussen en trams van het kernnet of het aanvullend net niet toegankelijk. Vervoer op maat kan dan een oplossing bieden. Dit complementair aanbod varieert van shuttles en openbaarvervoertaxi’s tot allerlei deelsystemen zoals deelwagens en deelfietsen. Ook het aanbod voor personen met een ernstige fysieke beperking valt hieronder.

We onderscheiden onder andere:

 • Vast en semi-flexvervoer: vervoersaanbod met vaste trajecten, vaste halteplaatsen en vaste vertrek- en aankomsttijden, waarvan een deel van de route flexibel ingevuld kan worden, m.n. het flex gedeelte.
 • Flexvervoer: vervoersaanbod dat reizigers vervoert van halte naar halte zonder vaste trajecten en vaste vertrek- en aankomsttijden. Reizigers boeken hun rit via de mobiliteitscentrale .
 • Flexplusvervoer: dit vervoer richt zich op personen die omwille van een mobiliteitsbeperking niet mee kunnen met de rest van het openbaar vervoer (kernnet, aanvullend net en andere onderdelen van het vervoer op maat). Bij flexplusvervoer rijdt een voertuig op vraag van een reiziger van stoep tot stoep of van gang tot gang . De reiziger bestelt de rit bij de mobiliteitscentrale.
 • Deelmobiliteit: Vervoersaanbod binnen vervoer op maat bestaande uit (e-)deelwagens en (e- )deelfietsen. De deelvoertuigen zijn beschikbaar op een afgesproken plaats en kunnen op voorhand worden geboekt via de mobiliteitscentrale.

  Opdrachten vervoer op maat

  De komende jaren wordt het vervoer op maat uitgerold in Vlaanderen. In functie van die uitrol zal de Vlaamse overheid verschillende types van opdrachten bekendmaken. Afhankelijk van de aard van de opdracht volgt ze een specifieke procedure om te kiezen tussen de verschillende ondernemingen die zich kandidaat stellen.

  We onderscheiden:

  1. De opdracht voor het aanbieden van deelmobiliteit in het kader van het vervoer op maat via mededingingsprocedure met onderhandeling
  2. De opdracht voor het inhuren van personenvervoer, voor het uitvoeren van vast, (semi-)flex en flexplusvervoer, in het kader van het vervoer op maat via openbare aanbesteding
  3. De opdracht voor het inhuren van personenvervoer, voor het uitvoeren van flex en flexplusvervoer via de sportmarket in het kader van het vervoer op maat via openbare aanbesteding

  Op 21 juni 2021 publiceerde de Vlaamse overheid de selectieleidraad(opent in nieuw venster) voor het aanbieden van deelmobiliteit in het kader van het vervoer op maat. De overige bestekken worden later bekendgemaakt en ter beschikking gesteld.

  Praktisch

  Via e-Notification(opent in nieuw venster) maakt de Vlaamse overheid de overheidsopdrachten bekend en stelt ze de bestekken beschikbaar. Via e-Tendering(opent in nieuw venster) kunnen kandidaat-inschrijvers hun offerte en andere documenten elektronisch indienen en kunnen ze nagaan of hun offerte werd ontvangen.

  Wilt u zich kandidaat stellen voor het vervoer op maat?

  • Neem de handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) voor het gebruik van e-tendering door.
  • Test op de e-Tendering demowebsite(opent in nieuw venster) hoe u een offerte indient:
   • Ga naar de e-Tendering demowebsite.
   • Registreer u.
   • Log in.
   • Klik links in menu op “Dossier Zoeken”.
   • Zoek naar het referentienummer “testconfiguration”.
   • In dit dossier kunt u een offerte indienen en ondertekenen.
  • Zorg ervoor dat een gevolmachtigde een e-ID ter beschikking heeft om de offerte te ondertekenen.
  • Dien tijdig in.

  Hebt u nog vragen over e-Tendering? De helpdesk 02/740 80 00 helpt u op weg.