Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Aalst

Vervoerregio Aalst

Elf steden en gemeenten gaan in de vervoerregio Aalst aan de slag rond mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid zet samen met Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Ninove en de omliggende gemeenten in op een pasklare mobiliteit voor iedere inwoner en op een vlotter transport van goederen.

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 16 februari 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Aalst officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 25 januari 2024 definitief heeft vastgesteld. Het Mobiliteitsplan werd op 1 maart 2024 als ‘mededeling’ aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Het regionaal Mobiliteitsplan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Aalst uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid en de provincie. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Uitdagingen

Maak kennis met basisbereikbaarheid en de uitdagingen voor de Vervoerregio Aalst in deze video.

Inhoud is aan het laden

Over de vervoerregio Aalst

De Vervoerregio Aalst telt bijna 320.000 inwoners. De regio is divers en heeft sterke stedelijke kernen, uit de kluiten gewassen gemeenten en kleine dorpen in het landelijk gebied . De regio wordt doorsneden door tal van wegen en spoorlijnen.

Aalst, Ninove, Dendermonde en Denderleeuw hebben een eigen aantrekkingskracht. Aalst heeft als centrumstad een extra regionale ‘uitstraling’, Je vindt er de hoofdcampus van het OLV Ziekenhuis en van het ASZ, verschillende grote bedrijventerreinen en kantoorsites met de bijhorende voorzieningen.

Ninove, Dendermonde en Denderleeuw hebben een belangrijke rol voor hun omliggende gemeenten inzake tewerkstelling, onderwijs en knooppunt van openbaar vervoer. Deze centrumfunctie vereist een goede bereikbaarheid.

De Vervoerregio Aalst telt heel wat spoorlijnen en stations die soms dicht bij elkaar liggen. Ze zijn de uitvalsbasis voor de pendelaar naar Brussel of Gent.

Denderleeuw heeft met haar station een centrale positie op de snelle treinverbinding Gent–Brussel, de treinverbinding Kortrijk-Oudenaarde-Zottegem-Denderleeuw-Brussel en op de tragere verbinding Aalst-Ninove. Aalst heeft als de grootste stad van de regio, niet het meest strategisch gelegen station.

Naast deze steden bestaat de vervoerregio voornamelijk uit landelijke gemeenten. Die liggen ingebed tussen gewestwegen, spoorwegen, de autowegen E40 en E17. Vooral het gebied tussen Aalst en Ninove wordt gekenmerkt door uitgestrekte woonlinten.

Verslagen vervoerregioraad Aalst

 • Stap 19/122019

  Peergroepsessies met mensen met mobiliteitsbeperking

  Mensen met een mobiliteitsbeperking en vertegenwoordigers van organisaties die het voor hen opnemen gingen in dialoog rond de uitdagingen voor mobiliteit.

 • Stap 18/22020

  Startmoment met raadsleden en met stakeholders

  Op een startmoment kregen stakeholders en raadsleden informatie over de doelstellingen van de vervoerregio en het verloop van het beleidsplantraject. Op 20 april 2020 is dit startmoment hernomen voor de raadsleden van Aalst en Erpe-Mere.

 • Stap 19/22020

  Peergroupsessie woon-werkverkeer en goederenverkeer

  In twee interactieve sessies werden noden en ambities gecapteerd over woon-werkverkeer en goederentransport.

 • Stap 16/42020

  Stakeholderoverleg openbaar vervoerplan

  Stakeholders werden geïnformeerd over het OV-plan en konden feedback geven op de verschillende initiatieven en acties.

 • Stap 14/72020

  Online bevraging burgers

  Via sociale media en andere kanalen werden burgers uitgenodigd om een enquête in te vullen over mobiliteit. Deze online bevraging is afgesloten op 24 september.

 • Stap 30/112020

  Gesprek stakeholders over beleidsrichtingen

  De stakeholders krijgen verschillende denksporen toegelicht en gaan in dialoog rond beleidsrichtingen over ruimte en mobiliteit, fiets en veiligheid, wagen en vracht; openbaar vervoer.

 • Stap 18/22021

  Stakeholdersessie Openbaar vervoer lange termijn en veiligheid

 • Stap 16/32021

  Stakeholdersessie auto en vracht

 • Stap 2022

  maart 2022: E-burgerparticipatie in het kader van MER + stakeholdersessie thema milieu

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Aalst wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Contact

VERVOERREGIO AALST
VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 80
9000 Gent
T 09 276 25 81
vervoerregio.aalst@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Marleen Lambrecht
T 05 360 34 05
marleen.lambrecht@erpe-mere.be(opent in uw e-mail applicatie)

Gemeente Erpe-Mere
Voorzitter

Michael Eeckhout
T 09 276 25 81
michael.eeckhout@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Sam Janssens
T 09 276 25 84
sam.janssens@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Sophie De Vlieger
T 09 276 26 12
sophie.devlieger@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Micheline Steen
T 09 211 92 91
M 0486 12 61 09
micheline.steen@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager

Rutger Huybrechts
T 09 211 92 97
rutger.huybrechts@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)

De Lijn
Vervoerregiodeskundige

Tim Verleysen
T 053 76 94 76
tim.Verleysen@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)

De Vlaamse Waterweg nv
Projectingenieur