Wat denk jij over ons verkeer?

Geen gemakkelijke vraag, dat weten we. Toch dringen enkele zaken zich op.
Moeten we onze auto vaker aan de kant laten staan? En wat denk je van het vrachtverkeer door steden en dorpen? Kan dat anders én beter? Zijn jouw woon- en werkplek goed bereikbaar of zie je verbeterpunten? Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Of wat houdt je tegen om dit te doen? En hoe zou jij het aantal verkeersdoden tot nul herleiden? Met deze en vele andere vragen zitten wij…
Met jouw antwoorden gaat de Vervoerregio Aalst aan de slag. Om zo tot een goed mobiliteitsplan te komen waar zo veel mogelijk mensen achter staan.
Denk je met ons mee? Super!

Je hebt hiervoor tijd tot 15 september 2020.

Over de Vervoerregio Aalst

De centrumfunctie van de drie steden, met hun scholen, handelskern en station, vereist een goede bereikbaarheid voor alle modi. Het station van Denderleeuw is een knooppunt dat de regio zelfs overstijgt en een belangrijke rol speelt in het pendel- en schoolverkeer.

Een stipte dienstverlening van het openbaar vervoer, alsook veilige en snelle fietsverbindingen, kan mensen overtuigen de wagen te laten staan. Uiteraard worden ook de autoverplaatsingen niet vergeten in het mobiliteitsbeleid.

Het woon-schoolverkeer enerzijds en het pendelverkeer richting Brussel dat zo typisch is voor onze regio anderzijds, vergen een aangepaste aanpak. Dat zal vorm krijgen in een Regionaal Mobiliteitsplan waar alle partners zich achter kunnen scharen.

In een regio die bijna 320.000 inwoners telt, zijn er haast evenveel vervoersvragen. Samen met de lokale besturen wil de Vlaamse overheid die vragen capteren en een antwoord bieden.

De Vervoerregio Aalst bestaat uit een vertegenwoordiger van elke gemeente. Daarnaast is er een vertegenwoordiger van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg en De Lijn. Ook de provincie en NMBS zullen de vergaderingen bijwonen. Zo wil de Vlaamse overheid alle partners betrekken bij een mobiliteitsbeleid dat dichter bij de gebruikers komt te staan.

Contact

VERVOERREGIO AALST
VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 80
9000 Gent
T 09 276 25 81
vervoerregio.aalst@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters
Marleen Lambrecht
T 05 360 34 05
marleen.lambrecht@erpe-mere.be (opent in uw e-mail applicatie)

Gemeente Erpe-Mere
Voorzitter

Michael Eeckhout
T 09 276 25 81
michael.eeckhout@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW
Sam Janssens
T 09 276 25 84
sam.janssens@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider
Sophie De Vlieger
T 09 276 26 12
sophie.devlieger@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Micheline Steen
micheline.steen@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager

Rutger Huybrechts
T 09 211 92 97
rutger.huybrechts@delijn.be (opent in uw e-mail applicatie)

De Lijn
Vervoerregiodeskundige

Tim Verleysen
T 053 76 94 76
tim.Verleysen@vlaamsewaterweg.be (opent in uw e-mail applicatie)

De Vlaamse Waterweg
Projectingenieur

Charlotte Timmers
T 0491 92 55 41
charlotte.timmers@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Departement Omgeving
Medewerker team Gebiedswerking