Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Vlaamse Ardennen

Vervoerregio Vlaamse Ardennen

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in 15 zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s of VVR’s werken verschillende gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Vlaamse Ardennen is één van die regio’s.

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 13 maart 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan voor de vervoerregio Vlaamse Ardennen officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 23 februari 2024 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Vlaamse Ardennen uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid, de provincie, NMBS en Infrabel. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

  Over de vervoerregio Vlaamse Ardennen

  De vervoerregio Vlaamse Ardennen is 680 km2 groot en bestaat uit vijftien gemeenten. Er wonen 220.000 mensen, waarvan iets meer dan de helft in de steden Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen. Ook de 54.000 arbeidsplaatsen die de regio telt zijn voornamelijk te vinden in deze steden.

  Dat de Vlaamse Ardennen heuvelachtig zijn, weten we allemaal. De heuvelrij loopt zelfs over de taalgrens. Vanzelfsprekend bepaalt het glooiende landschap mee de manier waarop we ons hier verplaatsen: fietsen is op sommige plekken een wel heel sportieve uitdaging.

  Afstanden zijn in de streek een niet onbelangrijke factor voor het verplaatsingsgedrag. Mensen wonen hier verspreid en op de meeste wegen is het niet zo heel druk. Het is pas als men de regio verlaat dat men meer en meer de verkeersdrukte ervaart. Het openbaar vervoer rijdt met een eerder lage frequentie en is niet overal voorhanden. Je kan dan ook niet spreken van een goed uitgebouwd openbaar vervoernetwerk in de Vervoerregio Vlaamse Ardennen. Bewoners zijn er op vele plekken noodgedwongen op de auto aangewezen.

  • De spoorlijn van Kortrijk over Oudenaarde en Zottegem naar Brussel is een belangrijke lijn voor pendelaars. Daarnaast wordt de regio doorkruist door heel wat noord-zuidgerichte wegen en spoorlijnen.
  • In het westen bevinden zich de gewestweg N60 (van Gent naar Ronse en Oudenaarde en verder naar Frankrijk) en de spoorlijn 86 van Oudenaarde en Ronse richting Gent.
  • Via de autoweg E429 rijd je vanuit de regio naar Brussel of Doornik. De spoorlijnen 122 (Melle-Geraardsbergen) en 82 (Aalst-Burst) en de gewestwegen N42 en N46 zijn belangrijk voor de ontsluiting van de ruime omgeving van Zottegem en Geraardsbergen. Via deze wegen rijden regiobewoners naar Gent of Aalst en dan verder naar Brussel via de E40.
  • Het jaagpad langs de Schelde is een aangenaam fietstraject, net zoals bijvoorbeeld het fietspad op de oude spoorverbinding tussen Oudenaarde en Kluisbergen. Op de meeste steenwegen die de kernen met elkaar verbinden, kan men niet echt spreken van kwalitatieve fietsinfrastructuur.

  Verslagen vervoerregioraad Vlaamse Ardennen

  Participatietraject

  • Stap 18/122019

   Mensen met een mobiliteitsbeperking en vertegenwoordigers van organisaties die het voor hen opnemen gingen in dialoog rond de uitdagingen voor mobiliteit.

  • Stap 21/12020

   Op een startmoment kregen stakeholders en raadsleden informatie over de doelstellingen van de vervoerregio en het verloop van het beleidsplantraject.

  • Stap 20/22020

   Problemen en kansen in het woon-werkverkeer werden met de economische actoren actief in de regio besproken. In het bijzonder werd ingegaan op de rol spelen door het vervoer op maat.

  • Stap 6/32020

   In dialoog met jongeren werd door middel van enkele fictieve cases de problematiek van zich verplaatsen in de regio geschetst en werden oplossingen binnen basisbereikbaarheid onderzocht.

  • Stap 7/52020
  • Stap 2/92020
  • Stap 9/112020

   Er werd ingegaan op de volgende thema’s:

   • Ruimte en mobiliteit

   • Openbaar vervoer op lange termijn

   • Fietsen en verkeersveiligheid

   • Vracht en autoverkeer

  • Stap 22/122020

   Burgers werden uitgenodigd om een enquête in te vullen over mobiliteit. Zij werden geselecteerd in een representatieve steekproef.

   Rapport burgerbevraging(PDF bestand opent in nieuw venster)

  • Stap 21/32022
  • Stap 7/32023

   Het doel van de sessie was om de raadsleden en stakeholders inzicht te geven in het actieprogramma van het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Vlaamse Ardennen, en hen de kans te geven om vragen te stellen, opmerkingen te geven, bezorgdheden te delen, …

   Verslag infosessie raadsleden(PDF bestand opent in nieuw venster)

   Verslag infosessie stakeholders(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Plan-Mer

  In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Vlaamse Ardennen wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

  Contact

  VERVOERREGIO VLAAMSE ARDENNEN
  VAC Gent
  Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 80
  9000 Gent
  vervoerregio.vlaamseardennen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
  Voorzitters
  Jurgen Haustraete
  jurgen.haustraete@kruisem.be(opent in uw e-mail applicatie)
  Gemeente Kruisem
  Voorzitter
  Erwin Sucaet
  erwin.sucaet@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
  Voorzitter
  Team MOW
  Michael Eeckhout
  michael.eeckhout@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
  Mobiliteitsbegeleider
  Katia Rottiers
  katia.rottiers@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
  Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
  Mobiliteitsbegeleider
  Sophie De Vlieger
  sophie.devlieger@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  Regiomanager
  Björn Cool
  bjorn.cool@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
  De Lijn
  Vervoerregiomanager
  An De Waele
  an.dewaele@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
  De Vlaamse Waterweg nv
  Districtshoofd
  Tim Bruyninckx
  tim.bruyninckx@dwv.vlaanderen(opent in uw e-mail applicatie)
  De Werkvennootschap
  Integraal projectleider