Gedaan met laden. U bevindt zich op: Personeelsbeschikbaarheid Definities

Personeelsbeschikbaarheid

Hoe interpreteert u de personeelsbeschikbaarheid binnen de rapportering van de Vlaamse overheid?

De personeelsbeschikbaarheid wordt gedefinieerd als de verhouding van

Om de totale personeelsbeschikbaarheid te berekenen wordt voor alle personeelsleden het totaal aantal beschikbare dagen, volgens een voltijds arbeidsregime, in een periode bepaald en vervolgens de onbeschikbaarheden afgetrokken. De personeelsbeschikbaarheid wordt uitgedrukt in bruto voltijdsequivalent (bruto VTE) en berekend over een periode, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het personeelsaantal dat op 1 dag berekend wordt.

Deze definitie werd in 2010 officieel goedgekeurd door het College van Ambtenaren-Generaal (CAG) van juni 2010 en in de volgende jaren verder op punt gesteld.

In 2014 werd de huidige definitie uitgeklaard en geformaliseerd door het Strategisch Overlegorgaan Bestuurlijke Organisatie (SOBO).