Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheer van de wegbermen in Vlaanderen

Beheer van de wegbermen in Vlaanderen

De totale oppervlakte wegbermen langs het Vlaamse wegennet bedraagt 20.000 à 25.000 ha. Daarvan beheert het Agentschap Wegen en Verkeer ongeveer 9.000 hectare langs autosnelwegen en gewestwegen. De Vlaamse overheid kiest voor 'ecologisch bermbeheer(opent in nieuw venster)'.

Maaibeurten

Berm met bloemen langs de snelweg
© Agentschap Wegen en Verkeer

De bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen (wegen met nummers die beginnen met A, E, N, of R) zijn de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Om de natuur te beschermen, maait het Agentschap Wegen en Verkeer de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar zoals vastgelegd in het Bermbesluit. Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de verkeersborden onvoldoende zichtbaar zijn, wordt onmiddellijk opgetreden.

Concreet kan er tussen 15 april en 15 juni een veiligheidsmaaibeurt uitgevoerd worden. Dit gebeurt enkel op de locaties waar dit nodig is om de verkeersveiligheid te garanderen.

Na 15 juni volgt een eerste maaibeurt en waar nodig een tweede maaibeurt na 15 september.

In bepaalde zones, vooral langs autosnelwegen en grotere oppervlaktes, zijn er bermbeheerplannen van toepassing. Dan gelden er andere voorwaarden bij de maaibeurten. In deze zones wordt soms voor 15 juni of maar één keer per jaar gemaaid.

De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt kan jaarlijks verschillen (afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden).

Bermen langs gemeentewegen

De bermen langs de openbare gemeentewegen vallen onder het beheer van de gemeente. Voor vragen daarover neemt u het best contact op met de milieudienst van de gemeente.

Een probleem met begroeiing melden?

Problemen i.v.m. maaien, beplantingen, overhangende takken, ... in Vlaanderen kunt u online melden via het Meldpunt Wegen. Op die manier komt uw melding bij de juiste wegbeheerder.

Hakhoutbeheer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) doet aan hakhoutbeheer. Hierbij worden bomen en struiken ingekort tot op, of net boven de grond. Dat lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar dat is maar tijdelijk. De nieuwe scheuten zorgen dan voor een jong, vitaal en veilig groenscherm. Hakhoutbeheer zorgt ook voor een grotere diversiteit aan plantensoorten.

Hakhoutbeheer zorgt ook voor meer verkeersveiligheid. Bermen met dood hout en overhellende takken langs de weg zijn niet enkel een gevaar voor het verkeer, maar ook voor de achterliggende bewoning, jaagpaden, enzovoort.
Op de website van AWV staat meer informatie over het hakhoutbeheer(opent in nieuw venster).

Zwerfvuil

Er zijn in Vlaanderen regelmatige opruimbeurten langs gewest- en autosnelwegen(opent in nieuw venster). De fietspaden langs de gewestwegen worden 4 tot 6 keer per jaar geborsteld. De overheid voert ook campagne om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen(opent in nieuw venster).
Zwerfvuil of sluikstort langs de weg kunt u melden via het Meldpunt Wegen.

Geen 'praatpalen' meer

  • Alle praatpalen langs de snelwegen in Vlaanderen werden verwijderd. Bij pech of een ongeval op de snelweg, moet u dus met eigen middelen hulp inroepen. Het is aangeraden een opgeladen gsm bij te hebben en het nummer van een pechverhelpingsdienst.
  • De praatpalen in de tunnels werden vervangen door een intercomsysteem. Via een drukknop komt u in verbinding met een verkeersleider in de verkeerscontrolezaal van het Vlaams Verkeerscentrum (VVC).