Maaibeurten

In het Bermbesluit staat dat bermen niet vóór 15 juni gemaaid mogen worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag pas uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel moet verwijderd worden binnen tien dagen na het maaien. De enige toegestane afwijking hierop is de 'veiligheidsmaaibeurt' (vóór 15 juni) om de verkeerstekens en de signalisatie vrij en zichtbaar te houden.

Er vinden langs de autosnel- en gewestwegen jaarlijks 3 grote maaibeurten plaats gedurende het seizoen:

  • veiligheidsmaaibeurt (vóór 15 juni)
  • eerste algemene maaibeurt (na 15 juni en nadat minimum 1 maand verlopen is na de uitvoering van de veiligheidsmaaibeurt)
  • tweede algemene maaibeurt (na 15 september).

De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt kan jaarlijks verschillen (afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden).

De bermen langs de openbare gemeentewegen vallen onder het beheer van de gemeente. Voor vragen daarover neemt u het best contact op met de milieudienst van de gemeente.
De bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen (wegen met nummers die beginnen met A, E, N, of R) zijn de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Problemen i.v.m. maaien, beplantingen, overhangende takken, ... in Vlaanderen kunt u online melden (opent in nieuw venster). Op die manier komt uw melding bij de juiste wegbeheerder.

Hakhoutbeheer

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet aan hakhoutbeheer. Dat is het inkorten van bomen en struiken. Ze worden tot op 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd. Dat lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar dat is maar tijdelijk. In het voorjaar komen nieuwe scheuten tevoorschijn uit de stompen. Die zullen uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm. Binnen enkele jaren staat op die plaatsen dan een groenscherm dat meer gesloten is. Op www.hakhoutbeheer.be vindt u meer informatie (opent in nieuw venster).

Zwerfvuil

Er zijn in Vlaanderen regelmatige opruimbeurten langs gewest- en autosnelwegen (opent in nieuw venster). De fietspaden langs de gewestwegen worden 4 tot 6 keer per jaar geborsteld. De overheid voert ook campagne om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen (opent in nieuw venster).
Zwerfvuil of sluikstort langs de weg kunt u melden via het Meldpunt Wegen (opent in nieuw venster).

Praatpalen

  • In 2017 werden de 1.350 oude praatpalen langs de snelwegen in Vlaanderen verwijderd. Bij pech of een ongeval op de snelweg, moet u dus met eigen middelen hulp inroepen. Het is aangeraden een opgeladen gsm bij te hebben en het nummer van een pechverhelpingsdienst.
  • De praatpalen in de tunnels werden vervangen door een intercomsysteem. Via een drukknop komt u in verbinding met een operator van het VTC (Vlaams Technisch Controlecentrum).