Gedaan met laden. U bevindt zich op: Automatische vermindering van onroerende voorheffing als eigenaar

Automatische vermindering van onroerende voorheffing als eigenaar

Een aantal verminderingen van onroerende voorheffing wordt automatisch toegekend aan de eigenaar. Als het om een woning gaat, moet hij de woning zelf bewonen.

Deze verminderingen van de onroerende voorheffing worden automatisch op het aanslagbiljet van de eigenaar verrekend.

Als u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat, maar waar u denkt toch recht op te hebben, dan moet u bezwaar indienen.

Overzicht van de verminderingen die automatisch aan eigenaars toegekend worden