Deze verminderingen van de onroerende voorheffing worden automatisch op het aanslagbiljet van de eigenaar verrekend.

Als u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat, maar waar u denkt toch recht op te hebben, dan moet u bezwaar indienen.

Overzicht van de verminderingen die automatisch aan eigenaars toegekend worden