Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van het verkooprecht bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bij-abattement)

Vermindering van het verkooprecht bij een hypothecaire lening voor een enige woning (Bij-abattement)

Wie voor de aankoop van een huis of een bouwgrond van het abattement kan genieten en ter financiering van deze aankoop een hypothecaire lening aangaat, kan van een bijkomende vermindering van de verkooprechten genieten. Deze vermindering wordt het 'bij-abattement' genoemd.

Wijzigingen voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018

Dit abattement wordt volledig vervangen door de gunstregeling voor aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden heeft genoten van het bij-abattement, moet u wel aan alle voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden. De naleving van de voorwaarden blijft de Vlaamse Belastingdienst ook actief controleren.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om van deze vermindering te kunnen genieten:

  • U moet het abattement genieten.
  • U moet binnen de termijn van 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na aankoop een hypothecaire inschrijving nemen op het gekochte goed. De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent ingeschreven. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Het bij-abattement is niet eenmalig. Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u van het bij-abattement genieten, ook als u voor een vorige woning al van het bij-abattement hebt genoten.

Bij-abattement en meeneembaarheid zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het abattement niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten, hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging op de aanvullende rechten.

Bedrag

Het bijabattement komt neer op een vermindering van registratierechten van 1.000 euro. Bij de berekening van de registratierechten wordt de aankoopsom verminderd met:

  • 10.000 euro (10% = 1.000 euro)
  • 20.000 euro voor een bescheiden woning (5% = 1.000 euro).

Procedure

Uw notaris vraagt in de akte uitdrukkelijk dat het bij-abattement wordt toegepast.