Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering voor een autocar die deel uitmaakt van een wagenpark

Vermindering voor een autocar die deel uitmaakt van een wagenpark

Voor autocars die deel uitmaken van een wagenpark kan u een vermindering krijgen van de verkeersbelasting met 10%.

Voorwaarden

Om van deze vermindering te genieten moeten de autocars voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • Op 1 januari tot en met 30 juni van het AJ zijn er, zonder onderbreking en op naam van dezelfde belastingplichtige, 3 aangiftes voor motorvoertuigen aangewend in een handels- of nijverheidsbedrijf
  • Het voertuig waarvoor vermindering gevraagd wordt, is ingeschreven als autocar
  • Het voertuig waarvoor u vermindering vraagt, gebruikt u uitsluitend voor het bezoldigd vervoer van personen als u een toelating heeft van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de exploitatie van autocardiensten. (voor meer info over deze machtiging, kan u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer(opent in nieuw venster)).

Bedrag

De te betalen jaarlijkse verkeersbelasting wordt verminderd met 10%.

Deze vermindering is combineerbaar met de vermindering ouderdom.

Procedure

De vermindering wordt automatisch verleend. U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen.