Gedaan met laden. U bevindt zich op: BEL’J: (Leer)mobiliteit in de drie gemeenschappen van België

BEL’J: (Leer)mobiliteit in de drie gemeenschappen van België

Bel’J is een programma van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap van België dat jongeren tussen 12 en 30 jaar en  jeugdwerkers de kans geeft om de andere gemeenschappen beter te leren kennen. Door mee te draaien in een organisatie van een andere gemeenschap leren jongeren elkaars cultuur kennen en schaven ze tegelijkertijd hun kennis van de andere landstalen bij. Door zich te engageren in een jeugdwerkorganisatie kunnen jeugdwerkers de diversiteit van het jeugdwerk in de andere gemeenschap leren kennen, expertise en goede voorbeelden uitwisselen of nieuwe methodieken ontwikkelen.  

De Vlaamse overheid voorziet een tussenkomt in de kosten van de Vlaamse deelnemers.

Voorwaarden

U kunt op drie manieren aan het BEL’J(opent in nieuw venster) programma deelnemen:

  • Als jonge vrijwilliger kunt u alleen of met maximaal drie vrijwilligers meedraaien in een organisatie in de Franse of Duitstalige Gemeenschap.
  • Met een Vlaamse groep jongeren kunt u een uitwisseling organiseren met een groep jongeren uit de Franse en/of Duitstalige Gemeenschap. Bedoeling is elkaar en elkaars cultuur te leren kennen door samen te leven en samen dingen te ondernemen.
  • Als jeugdwerker (beroepskracht of vrijwilliger) of met een groep jeugdwerkers kunt u meedraaien in een organisatie om bij te leren van het jeugdwerk in de andere gemeenschappen en zo uzelf als jeugdwerker te verrijken en uw eigen organisatie te versterken.

Procedure

Op de website van BEL’J vindt u meer informatie over de procedure om deel te nemen aan het BEL’J programma.

Tussenkomst

De tussenkomst per deelnemer per dag bedraagt 45 euro. De maximale tussenkomst verschilt naargelang u als vrijwilliger, met een groep jongeren of als jeugdwerker op uitwisseling gaat.

Regelgeving

Jaarlijks Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap