Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsplaat

Beroepsplaat

Een beroepsplaat is een commerciële kentekenplaat en kan worden aangevraagd door koetswerkmakers/herstellers. 

Kleur en samenstelling

De beroepsplaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond. De kentekenplaat bestaat uit drie letters gevolgd door drie cijfers.

Dit opschrift wordt voorafgegaan door de letter ‘V’.

Voor wie

Een beroepsplaat kan worden aangevraagd door koetswerkmakers/herstellers.

Ze mag enkel gebruikt worden door:

 • koetswerkmakers/herstellers en de familieleden die aangegeven zijn als helper
 • vennoten, beheerders en geranten
 • werknemers (mits een ondertekende toelating van de houder van de beroepsplaat zich aan boord bevindt)
 • beroepsbeoefenaren van de autosector die tests uitvoeren met een voertuig dat door de houder van de beroepsplaat hersteld wordt (mits een bewijs van toelating van de houder van de beroepsplaat zich aan boord bevindt)
 • andere personen als het gaat om demonstratiedoeleinden (mits een overeenkomst van terbeschikkingstelling zich aan boord bevindt)

Gebruik

Een beroepsplaat mag gedurende een periode van 8 dagen, niet noodzakelijkerwijs op elkaar volgende, per jaar voor eenzelfde voertuig gebruikt worden voor de uitvoering in België van de onderstaande formaliteiten

 • de levering van het voertuig
 • de controle van het voertuig na een herstelling
 • het voorrijden van het voertuig voor het verkrijgen van een individuele goedkeuring
 • het voorrijden van het voertuig voor de technische keuring

Een beroepsplaat mag op meerdere voertuigen gebruikt worden als er voor elk voertuig een attest van voorlopige inschrijving is en elk voertuig maximaal 8 dagen (niet aaneensluitend) per jaar gebruikt wordt.

De beroepsplaat mag zowel gebruikt worden op personenwagens, vrachtwagens als bussen.

Het is verboden om voertuigen met een beroepsplaat uit te lenen of te verhuren.

De jaarlijkse “beroepsplaat” mag enkel op het desbetreffende voertuig worden aangebracht als de houder beschikt over het attest van voorlopige inschrijving dat hoort bij dit voertuig en dat automatisch is aangemaakt door het volledig invullen van het formulier op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer(opent in nieuw venster)

Aanvraag

Koetswerkmakers/herstellers kunnen een beroepsplaat aanvragen bij de DIV. een beroepsplaat is geldig voor 1 kalenderjaar en kan elk jaar vanaf oktober bij de DIV verlengd worden.

Meer informatie over de aanvraag en jaarlijkse hernieuwing vindt u op website van de DIV(opent in nieuw venster).

Welke verkeersbelasting betaal ik?

 • de jaarlijkse verkeersbelasting op basis van de fiscale PK

Voor een beroepsplaat ontvangt u het aanslagbiljet voor de verkeersbelasting niet automatisch. U moet hiervoor een aangifte indienen.

 • beroepsplaten zijn onderworpen aan de kilometerheffing
 • als het voertuig is uitgerust met een LPG installatie betaalt u ook de aanvullende verkeersbelasting
 • er is GEEN belasting op inverkeerstelling verschuldigd