Eisen voor BEN-gebouwen

Een nieuwbouw of herbouw van een appartement of woning die aan de volgende eisen voldoet, is ‘BEN’:

 • een E-peil hebben van E30 of lager
 • voldoen aan EPB-eisen voor
  • thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming
  • risico op oververhitting
  • ventilatie
  • minimumaandeel hernieuwbare energie.

Ook voor een nieuwbouw of herbouw van een niet-residentieel gebouw (school, kantoor, ziekenhuis, horeca,…) gelden er eisen om te kunnen spreken van een BEN-gebouw:

 • vergunningsaanvraag vóór 2017: een BEN-school of BEN-kantoor heeft een E-peil lager of gelijk aan E40. Voor andere niet-residentiële gebouwen was er nog geen berekening en spreken we nog niet over ‘BEN’.
 • vergunningsaanvraag vanaf 2017: de maximale E-peileis hangt af van de samenstelling van het gebouw. Om te voldoen aan ‘BEN’ mogen de functies maximaal het E-peil van 2021 halen.

BEN-bouwen promoten

Wie BEN-bouwen promoot en/of in de praktijk brengt, kan daar meer zichtbaarheid aan geven met het BEN-campagnelogo. U kunt het logo aanvraag via veka@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Dit logo is geen kwaliteitslabel. Het is een communicatiemiddel om bijna-energieneutraal (ver-)bouwen op een eenduidige manier te promoten.

Publicatie

Een praktische bouwgids, om een BEN-woning te (ver)bouwen: