Eisen voor BEN-gebouwen

Een BEN-woning of BEN-appartement moet

  • een E-peil hebben van E30 of lager
  • voldoen aan EPB-eisen voor
    • thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming
    • risico op oververhitting
    • ventilatie
    • minimumaandeel hernieuwbare energie.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft een lijst gemaakt van alle eisen waaraan een BEN-woning of BEN-appartement moet voldoen ((opent in nieuw venster)). Als uw nieuwbouw of herbouwde woning aan al die eisen voldoet, is uw woning of appartement 'BEN'. Ook voor een BEN-school of BEN-kantoor gelden er specifieke eisen ((opent in nieuw venster)) (onder meer E-peil van E40 of lager).